آخرین خبرها

06/01/2023
09:13 تازه‌ها ابرو گونای: تصمیم دادگاه قانون اساسی نمی تواند ما را شکست دهد، خشم ما را افزایش می دهد
09:12 زنان جنبش زنان کورد اروپا: لزوم اتحاد در ارادە و خواستهایمان در پاریس
09:10 تازه‌ها اعتراض حزب دموکراتیک خلقها نسبت بە بلوکەشدن حساب بانکی حزب
09:03 زنان جنبش انقلابی متحد زنان: شهدای زن روشنی بخش مسیرمان هستند
09:00 روژاوا - سوریه در هشتمین روز، عملیات بروسک جزیره در هول و اردوگاه هول ادامه دارد
08:46 کوردستان ضربات گریلاهای آزادی کوردستان علیه نیروهای اشغالگر در زاپ و خاکورک
08:38 کوردستان پیکر عبدالرحمن قزل طی مراسمی بە خاک سپردە شد
05/01/2023
17:18 زنان آنچه کشته می شود، فلسفه زنان است
17:02 کوردستان بە خاکسپاری جنازە میر پرور تحت تدابیر شدید امنیتی
16:52 کوردستان برگزاری مراسمی ویژە در آرامستان شهدای قندیل برای هوال اوین گویی
16:49 تازه‌ها محمد اوجالان: لازم است درهای امرالی سریعا گشودە شوند
11:09 یادداشت پرچم سارا در اهتزاز است
10:32 تازه‌ها انزوا باید در همه جا محکوم شود
09:45 کوردستان گرامیداشت یاد و خاطرە فرمانده دنیز پیر از سوی نیروهای مدافع خلق
09:25 کوردستان اداره خودمختار شنگال: منال مردین انقلابی در حمله ای ناگوار به شهادت رسید
09:11 روژاوا - سوریه نیروهای امنیت داخلی آمار فعالیتهای سال ٢٠٢٢ را منتشر کردند
08:37 تازه‌ها یگانهای مقاومت غیر نظامیان : گرامیداشت یاد و خاطرە ٣ زن سیاستمدار در سیلوپی
08:12 خاورمیانه مخالفت آمریکا با نزدیکی دمشق- انکارا
07:52 روژاوا - سوریه دستگیری یکی از سرکردگان داعش در رقا
07:27 تازه‌ها کمیتە رهبری جنبش متحد انقلابی خلقها: ١٣٩ عملیات در سال ٢٠٢٢
07:06 کوردستان مجازات یک نظامی ارتش اشغالگر ترک در چمچو
04/01/2023
14:10 روژاوا - سوریه در منبج انزوا و حملات شیمیایی دولت ترکیه محکوم شد
13:39 کوردستان بولدان: سال ٢٠٢٣ سال پیروزی است
13:10 کوردستان دمیر: جامعه خشمگین و نگران است
12:47 روژاوا - سوریه محاصرە، تهدید و ارعاب در منطقە شهبا
12:21 روژاوا - سوریه سکوت نیروهای بین المللی در خدمت دولت ترکیه است
12:02 تازه‌ها انتشار آمار تازەای از قربانیان اعتراضات ایران و روژهلات کردستان منتشر شد
10:15 جهان جان بولتون: عضویت ترکیه در ناتو باید زیر سوال است
09:47 تازه‌ها تهدید خانوادەهای کشتەشدگان از سوی ماموران حکومتی ایران
09:27 تازه‌ها اوجالان: برای پایان دادن به خشونت ٤٠ ساله علیه خلق کورد و ترکیه باید قانون اساسی وجود داشته باشد
08:56 کوردستان نیروهای مدافع خلق: جنایات جنگی دولت ترکیه ادامه دارد
08:37 تازه‌ها کوردستانی ها در پاریس یاد شهدای خود را گرامی داشتند
08:15 تازه‌ها شکنجە معترضین ایرانی از سوی نظامیان ترک در مرز ایران-ترکیە
07:58 کوردستان تارا حسین: تقاضا از مردم سلیمانیه برای استقبال از پیکر شهدا
07:29 کوردستان فواد بریتان: تشکیل جبهە متحد دمکراتیک و مشترک خلقها راهکاری برای برون رفت از بحران موجود است
07:09 روژاوا - سوریه انتشار بیلان عملیات نیروهای آزادی عفرین در سال ٢٠٢٢
03/01/2023
12:29 روژاوا - سوریه وکلای مدافع خواستار همکاری مشترک برای آزادی رهبر اوجالان شدند
10:35 روژاوا - سوریه فاش شدن نقشەهای آنکارا بعد از توقف حملات
09:33 کوردستان جنازە آیدن کورت، مبارز واحدهای دفاع مدنی پس از هفت سال به خانوادەاش تحویل داده شد
09:03 کوردستان دولت ترکیه و اردوغان باید محاکمه شوند
09:01 کوردستان دستگیری ٦ نفر در جوانرو توسط نیروهای امنیتی
08:32 تازه‌ها گوک سونگور: کوردستانی ها و دوستانشان از شهدایشان صیانت می کنند
08:10 تازه‌ها نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها: لزوم دیدار با اوجالان
07:57 روژاوا - سوریه تداوم عملیات بروسک جزیره: ١٤ تبهکار و مظنون دستگیر شدند
07:31 کوردستان انتشار بیلان جنگ از سوی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق دفاع
07:10 کوردستان نیروهای مدافع خلق: مجازات دو نظامی اشغالگر ترک
02/01/2023
13:00 کوردستان نیروهای مدافع خلق(ھ.پ.گ) یاد شهدای سال 2017 را گرامی داشت
10:10 روژاوا - سوریه گریلا از سلاحهای ممنوعه قویتر است
09:47 کوردستان آمد شاهو: رژیم نمی تواند با ارادە آزاد خلقها بازی کند
09:38 تازه‌ها ترک دوغان: اگر ترور ساکینه جانسیز برملا می شد، ترور دوم اتفاق نمی افتاد