آخرین خبرها

30/09/2021
09:44 کوردستان جهاد حسن پس از ۱۱۴ روز ربوده‌شدن دپورت شد
08:48 اروپا ‌جوانان: تا زمانی که آزادی فیزیکی رهبر آپو تحقق نیابد در میدان‌ها خواهیم بود
29/09/2021
21:25 کوردستان پیکر دو گریلا ۱۱۴ روز بعد به خانواده‌هایشان داده شد
20:37 زنان ه د پ: به پیشاهنگی زنان ساخت و ساز را انجام خواهیم داد
17:55 روژاوا - سوریه جرایم دولت اشغالگر ترکیه در عفرین ادامه دارد
17:34 کوردستان بمباران شدید شیمیایی توسط اشغالگران، مقاومت بی‌وقفه گریلا
17:15 تازه‌ها تشییع جنازه گریلاهای نیروهای مدافع خلق در گابار به خاک سپرده شد
16:57 جهان دیدار مقامات ایرانی و عربستانی در عراق
15:49 کوردستان مرکز مدافع خلق: دولت ترکیه از سلاح‌های شیمیایی جدید استفاده می کند
13:40 تازه‌ها باییک: ما "طرح فروپاشی" را ورشکست کردیم، هدف جدید ما پایان دادن به حزب عدالت و توسعه است
28/09/2021
23:05 اروپا جلسه "آزادی برای اوجالان" در کنفرانس حزب کارگر
22:01 فرهنگ و هنر کاروانسرای تاریخی قطور خوی ثبت جهانی می‌شود
21:36 کوردستان "منبع الهام ما مقاومت زندورا است"
21:02 روژاوا - سوریه مراسم یادبود چیاگر قهرمان در شهبا
20:16 اروپا پرونده استفاده ترکیه از گاز شیمیایی در آرائو
18:27 روژاوا - سوریه مراسم گرامیداشت گریلای شهید جانفدا در کوبانی برگزار شد
18:05 تازه‌ها 'بدون روشن شدن روبوسکی تحول دمکراتیک نیز غیرممکن است'
17:33 زنان بیلان خشونت علیه زنان در جنوب کوردستان: 19 نفر طی دو ماه به قتل رسیده‌اند
15:09 کوردستان هیئت ه.د.پ با حزب ی.ن.ک دیدارکرد
13:46 کوردستان نیروهای مدافع خلق: عملیات نظامی در گابار بدون نتیجه ماند
13:19 روژاوا - سوریه اشغالگران ترک یک غیرنظامی را مجروح کرد
12:45 تازه‌ها ابتکار عمل فرزندان آتش یک مرکز خرید و یک بازار را سوزاند
12:17 کوردستان نیروهای مدافع خلق هویت دو گریلای جانباخته را اعلام کرد
27/09/2021
13:47 کوردستان نیروهای مدافع خلق: در زاپ به اشغالگران ضربه وارد کردیم
12:43 تازه‌ها اعلامیه حزب دمکراتیک خلق‌ها: ما آماده اداره مشترک امور هستیم
11:19 تازه‌ها مدحت سنجار: ما می‌خواهیم تمام مشکلات ترکیه را حل کنیم
10:56 کوردستان نیروهای مدافع خلق یاد و خاطره شهید «سردار پیر آوستا» را گرامی داشت
09:47 تازه‌ها زمینه‌سازی‌های اردوغان برای دیدار سوچی
08:40 تازه‌ها احمد ترک: مخاطب خلق کورد و مسئله کورد بازیگران آن هستند
07:00 تازه‌ها صالحه آیدنیز: اوجالان مخاطب حل مسئله کورد است
26/09/2021
14:58 کوردستان تداوم حملات ارتش متجاوز ترک به کوردستان
13:46 کوردستان وخامت وضعیت سلامتی زندانیان بهدینان
13:20 کوردستان نیروهای مدافع خلق: هوال «زال شنگال» به شهادت رسید
12:42 کوردستان قتل جوان کورد در اثر شکنجه در زندان تهران بزرگ
11:33 تازه‌ها 'دستیابی به راه حل مسئله کورد با رد نقش اوجالان ممکن نیست'
10:21 کوردستان مجازات دو جاسوس رژیم فاشیست ترک در مردین
09:52 کوردستان تداوم اعتصاب غذای زندانیان بهدینان در بیستمین روز
08:57 روژاوا - سوریه حملات هوایی روسیه به مزدوران ترکیه در بخش شراوا-ی عفرین اشغالی
07:00 کوردستان عملیات نیروهای گریلا در آگری و آواشین علیه اشغالگران
25/09/2021
14:20 روژاوا - سوریه گفتگوی مسئولین اداره خودگردان و مجلس سوریه دمکراتیک با مسئولین روسیه و آمریکا
13:26 خاورمیانه سقوط دومینو وار سازمان‌های سیاسی اسلام‌گرا
12:57 اروپا کوردها و دوستان آنان در 'جشنواره فرهنگ کورد ٢٠٢١' گردهم آمدند
11:18 تازه‌ها انتخاب برهان سونمز به سمت ریاست جدید پن بین‌المللی
10:27 کوردستان مطالبات خانواده شنیاشار خواست ما وکلاست
09:34 کوردستان نامه‌ی سرگشاده فعالان روژهلات کوردستان به نهادهای بین‌المللی
08:51 تازه‌ها فراخوان کانون زندانیان سیاسی ایران به ۲٩مین گردهمائی درباره کشتار زندانیان سیاسی
07:24 تازه‌ها رئیس مشترک سازمان دفاع از حقوق بشر: ترکیه مرزهای حقوقی را نقض کرده است
24/09/2021
15:18 روژاوا - سوریه مقاومت در کمپ‌ها بهتر از زندگی در زیر پرچم ENKS است
14:33 کوردستان تأکید شهروندان وان بر نقش اساسی اوجالان در چاره‌یابی مسئله کورد
13:34 کوردستان تداوم کشتار کوردستانیان از سوی رژیم ایران در شهریور ١۴٠٠