«اتحاد برای همه ادیان و مذاهب راه‌حل می‌آورد»

خلق‌های شمال و شرق سوریه اعلام کردند که بر اساس اندیشه‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گرد هم آمده‌اند و خاطرنشان کردند که راه‌حل مناقشه در خاورمیانه قطعاً با فلسفه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان محقق خواهد شد.

سمیناری در منطقه شمال و شرق سوریه با حضور ۶ سازمان، دین و مذهب در چارچوب کار برساخت جامعه دموکراتیک برگزار شد. در این سمینارها، ارتباط رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با سازمان‌ها، ادیان و مذاهب مختلف و همچنین کنش‌های آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو شورای جامعه ارامنه، هنا صومی در مورد سمیناری که برگزار شد صحبت کرد. صومی گفت: «یکی از دلایل برگزاری این سمینار این است که قتل، مذهب‌گرایی و ملی‌گرایی در بین ادیان و ملت‌های خاورمیانه زیاد است. در این سمینار به تفکرات رهبر عبدالله اوجالان پرداختیم که چگونه با افکار خود خواستار یک ملت دموکراتیک به دور از ناسیونالیسم و ​​شوونیسم و ​​تعصب مذهبی است. علاوه بر این، گسترش این امر در بین مردم و شناخت رابطه رهبر عبدالله اوجالان با سیاستمداران و شخصیت‌های مذهبی و سایر نهادها مهم بود.»

صومی، فلسفه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را عملی‌ترین راه‌حل برای مناقشه خاورمیانه دانست و ادامه داد: «اندیشه‌های رهبر آپو وسیله‌ای بود تا امروز همه این گروه‌ها در یک مکان جمع شوند و نظرات خود را با یکدیگر در میان بگذارند. این برای ایجاد یک نظام دموکراتیک مهم است. امید ما این است که پروژه ساخت جامعه دموکراتیک مبتنی بر اندیشه‌های رهبر عبدالله اوجالان در خاورمیانه محقق شود تا همه ادیان، مذاهب، ملت‌ها و زبان‌ها به طور برابر و یکسان زندگی کنند.»

هدیه شمو، عضو اتحادیه زنان ایزدی شمال و شرق سوریه، نظر خود را در مورد این سمینار بیان کرد و گفت: «این سمینار توسط شورای جامعه ارامنه برگزار شد. در بخشی از آن سمینار در مورد باورداشت ایزدی به ویژه پیوند رهبر آپو با این باورداشت صحبت شد و با وجود همه فرمان‌هایی (نسل‌کشی‌هایی) که علیه مردم ایزدی انجام شده است، مردم ایزدی تا کنون چگونه از باورداشت خود محافظت کردند؟ در مورد این موضوعات بحث و تبادل نظر شد. باورداشت ایزدی از ریشه کوردی سرچشمه می‌گیرد، برای همین نیز خواستند آن را ریشه‌کن کنند، هر فرمانی حکایتی دارد، دردها و رنج‌های خود را دارد. به همین دلیل است که همه ادیان و مذاهب باید نظر رهبر آپو را مبنای خود قرار دهند. هدف از این سمینارها درک و گسترش فلسفه رهبر آپو است و ما در حال بحث در مورد راه‌ها و ابزارهای دستیابی به آزادی جسمانی او هستیم.»

مزین هارونی، رئیس مشترک دانشکده علوم دینی دانشگاه روژاوا و معاون رئیس مشترک کنگره دمکراتیک اسلامی شمال و شرق سوریه نیز در خصوص موضوعاتی که در این سمینار مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت، صحبت کرد. هارونی گفت: «اندیشه‌های رهبری راه‌حل و رهایی از تناقضات است. با قتل‌عام‌هایی که در سال‌های اخیر بر روی تمامی سازه‌ها و مولفه‌های اجتماعی با انگیزه‌های مختلف صورت گرفت، سعی شد این کشمکش را از این طریق تعمیق ببخشند. اما زمانی که این سازه‌ها با ایده رهبر اوجالان همسو شدند، دیدند که اتحاد، راه‌حل است، به همین دلیل می‌خواهند این ایده را گسترش دهند و جامعه دوباره به سمت این برنامه‌ها کشیده نشود و تحت تأثیر ذهنیت قدرت‌ها قرار نگیرد.»