یادداشت

ذهنیت‌سازی در خاورمیانه

در خاورمیانه، ما در حال استقبال از دوره‌ای هستیم که در آن آزادی و دموکراسی دوباره معنا پیدا می‌کند. ما شاهد تولد دوباره فرهنگ مقاومت تاریخی-اجتماعی تحت رهبری جنبش آزادی کورد هستیم.

تحلیل

ذهنیت بیان آگاهانه هویت اجتماعی یک فرد است. معنای طبیعت اجتماعی و حقیقت جهانی را بیان می‌کند. امروز ما در آستانه یک ذهنیت جدید هستیم. در طلوع بین‌النهرین، ما با هیجان از دوره‌ای استقبال می‌کنیم که در آن آزادی و دموکراسی دوباره معنا پیدا می‌کند. این هیجان به سمت جستجوی همبستگی اجتماعی، نظم طبیعی و آزادی است.

انسان‌ها جهان هستی را در درون خود حمل می‌کنند، تمام تحولات و تغییرات را درونی می‌کنند و به آگاهی می‌رسانند. این آگاهی اساس یک ذهنیت اجتماعی را تشکیل می‌دهد و یک مبارزه مادام‌العمر برای ساختن نهادهای این ذهنیت صورت می‌گیرد. در طول تاریخ بشر، این سوال که مردم کجا و چگونه می‌خواهند پیشرفت کنند، یک مسئله اصلی است. آیا این ذهنیت برای قدرت کار می‌کند یا برای آزادی و دموکراسی؟ این پرسش اساسی تاریخ است و بشریت سعی کرده به آن پاسخ دهد. در طول تاریخ، جستجوی حقیقت به عنوان واقعیتی وجود داشته است که دانشمندان، فیلسوفان و اندیشمندان زندگی خود را وقف آن کرده‌اند. در برابر تاریخ نوشته شده توسط نخبگان حاکم، تاریخ مبارزان حقیقت و مقاومت اجتماعی داستان آنهایی است که نوشته نشده است. در این جغرافیا، ما شاهد ذهنیت و فرهنگ مقاومت تاریخی-اجتماعی جدیدی از مبارزه برای حقیقت هستیم. در طلوع بین‌النهرین شاهد انسانیت، تولد آزادی و حقیقت هستیم.

تولد دوباره و بازسازی

ما با انقلاب و مبارزه اجتماعی در حال بازنویسی تاریخ هزاران ساله خاورمیانه هستیم که پر است از اولین نخبگان حاکم، اولین دوره‌های استعمار و شکاف‌های اجتماعی.آخرین قلعه‌های قدرت و ظلم یکی یکی در حال فروریختن هستند. در اور و اوروک، اولین مراکز تمدن، دوره‌ای وجود دارد که نخبگان حاکم ضربه می‌خورند. تاریخ از تولد دوباره و بازسازی جامعه سیاسی و اخلاقی در این سرزمین‌ها خبر می‌دهد.

شاهد یک انقلاب ذهنیتی هستیم

در بین‌النهرین، قلب خاورمیانه، ما در حال تجربه مبارزه برای بازسازی ساختار اجتماعی با تاریخ جامعه‌شناختی هستیم. جنبش آزادی کورد این روند را رهبری می‌کند. مبارزات آزادی کوردستان به رهبری زنان و جوانان، انقلاب‌هایی را ایجاد می‌کند که به خاورمیانه امید می‌بخشد و تاریخ را به چالش می‌کشد. در کنار انقلاب‌های جدید هر روز شاهد انقلاب ذهنیتی در خاورمیانه نیز هستیم.

از ذهنیت دولت انتقام می‌گیرد

در خاورمیانه، جایی که سرمایه‌داری جهانی با بحران‌ها تکان می‌خورد، ما شاهد مدرنیته دموکراتیک و گریلاگری هستیم که بشریت را نجات خواهد داد. جنبش‌های گریلایی؛ آنها تاریخ اجتماعی خود را می‌نویسند، مقاومت جمعی را تقویت می‌کنند و از ذهنیت ۵۰۰۰ ساله دولتی انتقام می‌گیرند. با ایفای نقش گریلایی عصر فضا علیه آخرین نمایندگان سرمایه‌داری مبارزه می‌کند.

ما در یک دوره انقلابی هستیم. امروز زمان انقلاب است. برای مقاومت و مبارزه با ذهنیت‌های حاکم و دیکتاتوری باید در میدان باشیم. ما باید مناطق، میادین و خیابان‌ها را به عرصه انقلاب تبدیل کنیم. هر یک از ما باید با انجام مسئولیت انقلابی خود در این حرکت تاریخی سهیم باشیم. همانطور که رهبر آپو گفت، زمان لحظه شکل‌گیری است.