٧۶ روز اعتصاب غذا در استراسبورگ؛ "سکوت کشورهای اروپایی دال بر شرکت آنها در توطئه است"

مقاومت ١۴ فعال کردستانی علیه حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان ٧۶مین روز خود را پشت‌ سر گذاشت

استراتوس نیکولواویس وکیل دفتر ه.د.پ در آتن به ملاقات اعتصاب‌گران غذا در استراسبورگ رفت که از ٧۶ روز پیش با هدف پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان از سوی رژیم ترک دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند.

 

نیکولواویس در سخنانی گفت:"حصر جرم علیه بشریت است. دیدار ما با هدف همبستگی با اعتصابیون و این مقاومت است. این اعتصاب تاریخی و گامی قهرمانانه است. زیرا اعتصابگران خواستار آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و عدالت هستند."

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد:"در عین حال این مقاومت جایگاه دولت‌های اروپایی را نشان داد. سکوت آنان در واقع همکاری در جنگ علیه کردهاست. کردها برای آزادی و دمکراسی می‌جنگند و همبستگی با این مبارزه وظیفه‌ای انسانیست."

 

کاردو بوکانی به نمایندگی از اعتصابگران استراسبورگ مراتب خوشحالی خود را از دیدار استراتوس نیکولواویس بیان کرد. کاردو بوکانی گفت:"آزادی اوجالان راه آزادی کردها را هموار می‌کند. کشورهای اروپایی بازیگر اصلی توطئه [علیه کردها] هستند. لازم است حصر جاری بر رهبر خلق کرد را تداوم توطئه دولت ترک دانست."

 

کاردو بوکانی در ادامه افزود:"لازم است سکوت كشورهای اروپایی را به عنوان مشارکت در توطئه دید. تا زمانی که حصر پایان نیابد ما نیز به مقاومت خود ادامه می‌دهیم. باید هر کسی که مدعی دمکراسی و آزادی است همبستگی خویش را از این مقاومت ابراز نماید."