پنجمین روز اعتصاب غذای دو زندانی سیاسی زن در کانون اصلاح و تربیت سنه

«پروین ادوایی» و «فریده ویسی» دو فعال مدنی و زندانی سیاسی زن کوردستان در کانون اصلاح و تربیت سنه دست به اعتصاب غذا زدند.

به نقل از شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان «فریده ویسی» و «پروین ادوایی» از روز دوشنبه ۱۹ اسفند در کانون اصلاح و تربیت سنه دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

فریده ویسی با پایان مراحل بازجویی در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنه قرار بود با قرار وثیقه آزاد شود اما همچنان در کانون اصلاح و تربیت سنه بلاتکلیف می‌باشد. خانم ویسی در اعتراض به این بلاتکلیفی دست به اعتصاب غذا زده است.

پروین ادوایی فعال مدنی کورد نیز در اعتراض به عدم موافقت با اعزام به مرخصی وی دست به اعتصاب غذا زده بود. بر اساس بخشنامه‌ی قوه‌ی قضائیه باید زندانیان امنیتی که حکم آنها کمتر از ۵ سال است به مرخصی اعزام شوند اما با درخواسن مرخصی خانم ادوایی مخالفت می‌کنند.

پروین ادوایی فعال مدنی و فعال در حوزه‌ی حقوق زنان مرداد ماه سال گذشته با یورش نیروهای امنیتی به منزلش در مریوان بازداشت شده و به بازداشتگاه اطلاعات در سنه منتقل شد. وی با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)" به  ۲ سال حبس محکوم شد.

خانم فریده ویسی نیز در دی ماه امسال به همراه همسرش سیروس عباسی در محل کارشان بازداشت شدند. وی در حال حاضر با پایان مراحل بازجویی به صورت بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت سنه نگهداری می‌شود.

علی‌رغم بخشنامه قوه‌ قضاییه در هفتم اسفند مبنی بر اعزام زندانیان به منظور مقابله با بیماری کووید١٩ تاکنون هیچ کدام از زندانیان سیاسی کورد به مرخصی اعزام نشده‌اند.