تصویر

محکوم کردن حملات اشغالگرانه در شهر مارسی

کوردستانیان در شهر مارسی علیه حملات اشغالگرانه دولت ترکیه راهپیمایی کردند و فراخوان ‌«کوردهای شریف بیایید پیرامون مقاومت حماسی گریلا گردهم‌ آییم» را دادند.

کنش اعتراضی علیه حملات اشغالگرانه ترکیه

با فراخوان بسیج عمومی کنگره جوامع دمکراتیک کوردستانیان در اروپا ‌‌‌‌(ک‌ج‌د‌ک-اروپا) علیه حملات اشغالگرانه دولت ترکیه به باشور کوردستان،‌ در شهر مارسی فرانسه یک تجمع اعتراضی برگزار شد.

کوردستانیان در ساعات غروب در میدان  Bel de Mai گردهم آمدند و پلاکارت‌هایی که همکاری و همدستی اردوغان با تبهکاران داعش را ابراز می‌کند را برافراشتند.

ریاست مشترک مرکز جامعه کورد دمکراتیک در مارسی، اَرهان کارایازی در این تجمع اعتراضی سخنرانی کرد. کارایازی اعلام کرد که دولت ترکیه برای قتل‌عام و نابودی دستاوردهای خلق کورد با تمام نیروهای مرتجع خاورمیانه و جهان همکاری می‌کند و بیان داشت که برای این امر تمام امکانات خود را بسیج کرده است. کارایازی توجه‌ها را به خیانت حزب دمکرات کوردستان ‌(پ‌د‌ک) و خانوده بارزانی معطوف داشت و گفت‌: ‌«خانواده بارزانی دیگر از سطح خیانت نیز گذشته است و برای منفعت خانوادگی خود، سراسر باشور کوردستان را به جمهوری اشغالگر ترکیه پیشکش کرده است.‌»

کارایازی حمله دولت ترکیه به کارکنان مطبوعات و رسانه آزاد در شنگال و بخصوص در شمال و شرق سوریه را محکوم کرد و به مقاومت گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان در مناطق حفاظتی مدیا،‌ درود فرستاد. کارایازی فراخوان ‌«کوردهای شریف بیایید پیرامون مقاومت حماسی گریلا گردهم‌ آییم» را داد.

این تجمع اعتراضی با سردادن شعارها به پایان رسید.