میهن دوست، عبدالرحمان دمیر درگذشت

عبدالرحمان دمیر کوردستانی در بیمارستانی که بستری بود، جان خود را از دست داد. دمیر ۳۰ سال در تبعید اروپا بسر می‌برد.

عبدالرحمان دمیر در سال ۱۹۶۰ در روستای قَرس‌بَلِک نسیبین به دنیا آمده، در سال ۱۹۸۸ در زندان شهر آمد زندانی شده و پس از ۳ سال در سال ۱۹۹۱ آزاد شد. دمیر در سال ۱۹۹۴ به آلمان مهاجرت کرده و در اشتوتگارت به کار و کنش‌های میهن‌دوستی می‌پرداخته همچنین در کار و کنش‌های اولین مجلس نیز به شیوه‌ای فعالانه مشارکت کرد. دمیر در سال ۱۹۹۶ به شهر گیسن مهاجرت کرد و در آنجا به کار و کنش‌های جبهه رهایی ملی کوردستان ‌(اَرنَ‌ک) مشغول شد، در عین ‌حال در کارهای اولین مجلس نیز دارای رنجی عظیم بوده و علاوه بر آن در کنش‌های همکاری اجتماعی کارهای بسیاری انجام داد.

وفات عبدالرحمان دمیر از سوی خانواده، رفقا و تمام میهن‌دوستان با غم و اندوهی بسیار به اطلاع خلق رسانده شد.