فعالین کورد در بریتانیا علیه حملات دولت ترکیه تجمع کردند

فعالین کورد درلندن، برای محکوم کردن حملات دولت ترکیه، در مقابل کنسولگری ترکیه و نمایندگی حکومت اقلیم کوردستان تجمع کردند.

امروز سه‌شنبه ساعت ۱۳، در مقابل کنسولگری ترکیه در شهر لندن پایتخت بریتانیا تجمعی اعتراضی برگزار شد، نمایندگی جنبش آزادی و کنگره‌ی جامعه‌ی کورد در بریتانیا و جامعه‌ی کوردی لندن و نمایند‌ه‌ی حزب اتحاد دمکراتیک (پ‌ی‌د) در لندن در این تجمع شرکت داشتند.

این تجمع علیه حملات وحشیانه‌ی دولت ترکیه به عربت و شنگال و هولیر و روژآوا برگزار شد، از مقابل کنسولگری ترکیه در لندن آغاز شد و سپس در مقابل مقر نمایندگی حکومت اقلیم کوردستان ادامه یافت.

فعالین با شعار و اطلاعیه‌های مختلف در مقابل کنسولگری ترکیه، حمله‌ی فاشیستی و انجام ترور از سوی دولت ترکیه و به ویژه آخرین مورد حمله‌ی ترکیه که روز گذشته در هولیر و علیه نمایندگی کنگره‌ی ملی کوردستان در باشور کوردستان اتفاق افتاده بود را محکوم کردند.

سپس فعالین با راهپیمایی به مقابل نمایندگی حکومت اقلیم کوردستان رفتند و مورد استقبال نمایندگان حکومت اقلیم قرار گرفتند و به خواسته‌های فعالین گوش سپرده شد.

با سردادن شعارهایی نظیر “اردوغان قاتل است” و “دولت ترکیه فاشیست است” و “ترکیه از خاک کوردستان خارج شو” و “آری برای آزادی رهبر آپو”، این تجمع اعتراضی پایان یافت.