ک‌ج‌د‌ک-اروپا روز زبان کوردی را گرامی داشت

ک‌ج‌د‌ک-اروپا با انتشار بیانیه‌ای روز زبان کوردی را تبریک گفته و تاکید کرد که هر کوردستانی باید بر صحبت به زبان مادری خود پافشاری کند.

جشن زبان کوردی

ک‌ج‌د‌ک-اروپا بیانیه‌ای داده و گفت: «زبان اساسی‌ترین ویژگی وجودی یک خلق و یک ملت است» و پایان دادن به زبان به معنای پایان دادن به کوردها است.
در این بیانیه اعلام شد که دولت‌های فاشیست و ستمگر نیز بر اساس همین واقعیت عمل می‌کنند، بنابراین فرهنگ و زبان کوردی را با خصومت مورد حمله قرار می‌دهند و نابودی زبان کوردی را گامی برای بقای دولت خود می‌دانند.
در ادامه بیانیه آمده است: «دولت‌های ستمگر، و در پیشاپیش همه آنها دولت نسل‌کش ترکیه، با سیاست‌های آسمیلاسیون و قتل‌عام به هستی، زبان، فرهنگ و آزادی خلق کورد حمله می‌کنند.»
ک‌ج‌د‌ک-اروپا اعلام کرد که به عنوان یک خلق باید برای حفظ موجودیت، آزادی و هویت خود مبارزه کنند، به همه لهجه‌های زبان خود صحبت کنند، ذهنیت وحشی و نسل‌کش را شکست دهند و با استراتژی صیانت از موجودیت خود، به زبان و فرهنگ خود نزدیک شوند و برای رسیدن به این اهداف مبارزه کنند.
در این بیانیه اعلام شده است که در کنار مبارزه در سایر میدان‌ها با دشمن،  باید آموزش به زبان مادری را مهم بدانند، به زبان مادری صحبت کنند و بنویسند و گفته شد: «در این زمان که دولت سرکوب‌گر ترکیه در بحبوحه یک حمله همه جانبه علیه ارزش‌های ما قرار دارد، ما باید بیشتر از زبان خود صیانت کنیم و گام‌های ملموس‌تری برداریم.
همه نهادهای ما باید به لهجه‌های زبان کوردی صحبت کنند، با آن با حساسیت برخورد کنند و سیاست‌های آسمیلاسیون سرکوبگران را شکست دهند. تا زمانی که از زبان مادری خود صیانت کنیم، می‌توانیم از وجود خود صیانت کنیم و آینده‌ای آزاد بسازیم.
به همین مناسبت و به عنوان ک‌ج‌د‌ک-اروپا جشن روز زبان کوردی را گرامی می‌داریم و به همه کسانی که برای گسترش زبان و آموزش کوردی تلاش می‌کنند درود می‌فرستیم و برایشان آرزوی موفقیت می‌کنیم.»