عملیات نسل‌کشی سیاسی: حداقل ۳۵ نفر بازداشت شدند

حداقل ۳۵ نفر در یورش به خانه‌ها به عنوان بخشی از عملیات نسل‌کشی سیاسی در مناطق دوتاخ و کانی‌رش بازداشت شدند.

سربازان ترک به خانه‌های بسیاری از روستاهای منطقه کانیرش (کارلی‌اُوا) چولیک یورش بردند. سربازانی که به روستای خیشوک یورش بردند اظهار داشتند که به دنبال یک جوان ۲۱ ساله بودند و تمام خانه‌ها را تفتیش کردند.

روهات کاراباغ، دوغان اوزچلیک، دلیل آوجی و رودی گونگور که شناسایی شده بودند، بازداشت شدند.

دوتاخ

سربازان و پلیس به خانه‌های زیادی در منطقه دوتاخ (توتاک) آگری یورش بردند. گفته شد در این عملیات ۳۵ نفر که اکثراً جوانان بودند بازداشت شدند. اسامی برخی از آنها که به اتهام «تبلیغ برای سازمان» بازداشت شدند به شرح زیر است:

نوزاد داغ، جلال‌الدین کاراتاش، صادق رشاد ایی، احمد اوزتاش، بکین پولات، مهمت اوچار، ابراهیم اوزتاش، آدم بالتا، جمیل وورال، جلال آلتون، قاسم ییلدیریم و آیدین پورسوک.