تصویر

شماره جدید مجله استرکا جوان ‌منتشر شد

شماره این ماه مجله استرکا جوان ‌(Stêrka Ciwan) با شعار ‌«روح ۱۴ جولای به یقین رساندن پیروزی است» منتشر شد.

۲۵۴مین شماره مجله استرکا جوان، رهنمودهای جدید را به اطلاع جوانان می‌رساند. در شماره این ماه، بخش‌های گردآوری شده از کتاب ‌‌‌«چگونه باید زیست» رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان درج شده است.

در این مجله رهنمودهایی در ارتباط با جوانان و زنان جوان از سوی هماهنگی سازمان‌های جوانان در اروپا، جنبش جوانان انقلابی ‌(ت‌ج‌ش) و زنان جوان مبارز ‌(تکوژن) تدارک دیده شده است.

در این مجله ارزیابی‌های عضو کمیته اجرایی حزب کارگران کوردستان ‌(پ‌ک‌ک)،‌ دوران کالکان درباره ‌«معیارهای مبارزان آپوئی در روزه بزرگ مرگ که در ۱۴ جولای به منصه ظهور رسید و میراثی که ستاره سرخ جوانی یعنی علی چیچک برای جوانان برجای گذاشته است.‌» بیان شده.

در بخش یابود مجله، نوشتاری از سوی یکی از رفقای، فرمانده افسانه‌ای جوانان، شهید باران ماوا نوشته شده، جای گرفته است. در این نوشتار اشاره شده است که شهید باران ماوا در مبارزه آزادی خود برای جوانان به منبع الهام مبدل شده و روح انقلابی و مشارکتش برای جوانان کوردستان یک میراث مهم می‌باشد.