حملات غیر اخلاقی علیه جانبازان جنگی در شمال و شرق سوریه محکوم شد

حملات غیر اخلاقی دولت ترکیه، علیه جانبازان جنگ در بسیاری از شهرهای شمال و شرق سوریه با تجمع وخواندن بیانیه محکوم شد.

در محکومیت هدف قرار گرفتن مرکز فدراسیون جانبازان جنگ در قامشلو توسط دولت اشغالگر ترکیه، مجمع خانواده‌های شهیدان ناحیه چلاغا، مجمع خانواده شهیدان و فدراسیون جانبازان جنگ در حلب، خانواده‌های شهیدان دِریک، مجمع خانواده‌های شهیدان قامشلو و مجمع خانواده‌های شهیدان اردوگاه نوروز از طریق بیانیه‌های مختلف هدف قرار دادن غیر اخلاقی این مرکز محکوم شد.

در مقابل ساختمان مجلس، از طرف اعضای مجمع خانواده‌های شهیدان چلاغا، حسام حسین با شرکت اعضای مجلس و اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد و خدماتی بیانیه‌ای ارائه شد.

به همین ترتیب در شهرهای دیگر شمال و شرق سوریه از طریق بیانیه‌ای از سازمان‌های حقوق بشر در خواست شد برای توقف جنایات دولت اشغالگر ترکیه علیه مردم  شمال و شرق سوریه به ویژه جانبازانی که علیه داعش جنگیدند، تلاش جدی به عمل آید.

در این بیانیه‌ها هدف قرار دادن جانبازان محکوم شد و از سازمان بین‌المللی و سازمان ملل متحد و سازمان‌های قانونی خواسته شد تا بر سازمان‌های تروریستی فشار وارد کرده تا فعالیت غیر اخلاقی و غیر قانونی آنها را متوقف کنند. و همچنین در این بیانیه آمده است که سازمان‌های بین‌المللی مسئول سکوت در مقابل این حملات هستند.

همچنین ساکنان قامشلو در مقابل محل وقوع حادثه تجمع کردند و حملات دولت اشغالگر ترکیه علیه فدراسیون جانبازان جنگ در شمال و شرق سوریه را محکوم کردند.

در محل وقوع حادثه شورای خانواده‌های شهیدان شهر قامشلو، به زبان کوردی از طرف رئیس مشترک شورای خانواده‌های شهیدان قامشلو، و به زبان عربی از طرف هیوی سید مدیر شورای زنان خانواده‌های شهیدان کانتون جزیره، بیانیه‌ای ارائه شد.

درپایان این بیانیه آمده است که برطبق دستورات رهبر عبدالله اوجالان مبارزات خود را تا رسیدن به پیروزی انقلاب ادامه خواهیم داد.