در کرکوک سمیناری با عنوان "اختلاف و ناپاکی در تاریخ کورد" برگزار شد

در شهر کرکوک سمیناری تحت عنوان "چند نمونه‌ی اختلاف و ناپاکی در تاریخ کورد" برای دکتر ابراهیم محی‌الدین برگزار گردید.

عصر دیروز چهارشنبه ۲۴ می در کتابخانه کاریز در شهر کرکوک باشور کوردستان، با حضور جمعی از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالین و روشنفکران این خطه، سمیناری برای دکتر ابراهیم محی‌الدین و باعنوان "اختلاف و ناپاکی در تاریخ کورد" برگزار گردید.

استاد ابراهیم محی‌الدین مشهور به "دکتر برایم" نویسنده و عضو اتحادیه نویسندگان نسل‌کشی، در چندین کشور جهان در کنفرانس‌های مرتبط با مسئله‌ی کورد شرکت داشته و ۱۰ جلد کتاب گوناگون درباره فرهنگ و تاریخ کورد منتشر کرده است. ایشان سردبیر مجله "سنگاو" بوده و چندین مقاله به زبان انگلیسی درباره نسل‌کشی منتشر کرده و به ۴ زبان متفاوت مسلط است.

د.برایم در این سمینار که توسط کتابخانه کاریز ترتیب داده شده بود؛ چند نمونه از تاریخ کوردها را بازگو نمود و چند بعد آن وقایع را ارزیابی کرد و به کشمکش و اختلاف در میان کوردها اشاره کرد که چقدر به تلاشهایش برای استقلال و رهایی از ستم ملی این خلق؛ آسیب زده است.

نامبرده به اختلاف و کشمکش‌های مابین امیران و حکمرانان محلی کورد پرداخت و به دلایل سقوط اکثر حکمرانان محلی کورد در پروسه جنگ و رویارویی با همدیگر یا در اثر همکاری با امپراتوری‌های عثمانی و صفوی برای نابودکردن امیران و سایر حکمرانان محلی کورد اشاره نمود. به‌علاوه به موضع وینستون چرچیل در قبال کوردها پرداخت و به کنگره قاهره اشاره کرد، سپس به اقدامات کمال اتاتورک اشاره نمود که چگونه با همکاری افراد خائن به خلقشان؛ برنامه‌ی دولت بریتانیا برای تشکیل یک حکمرانی کوردی را برهم زد.

دکتر برایم به جنگ‌های داخلی در اقلیم باشور کوردستان در دو دهه اخیر پرداخت و گفت که دولت‌های جهان به دلیل اختلاف و کشمکش مابین احزاب سیاسی کورد، نتوانسته‌اند به خلق کورد کمک کنند تا به حقوق ملی خود برسند. زیرا دولتهای ابرقدرت کوردها را متضاد و دارای ذهنیت قومی و طائفی دانسته‌اند که آمادگی تقبل مسئولیت تاریخی را نداشته‌اند.