هیچ نیرویی نمی‌تواند ما را از رهبرمان دور کند

گریلاها با بیان اینکه توطئه بین‌المللی به هدف خود نرسید، گفتند: «ما در مبارزه مصمم هستیم، هیچ نیرویی نمی‌تواند ما را از رهبرمان دور کند.»

گریلاها به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد توطئه بین‌المللی با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کردند و اعلام کردند که آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اکنون تضمین خواهد شد.

دلخواز تییی از گریلاهای ه‌پ‌گ با بیان اینکه توطئه‌ای علیه خلق کورد در شخص رهبر خلق کورد صورت گرفت، گفت: «هدف از این توطئه گرفتن فرهنگ، زبان و حق زندگی از مردم کورد و نابود کردن آنها بود. می‌خواستند در وجود  خلق کورد، خواست آزادی و برابری مردم ستمدیده را از بین ببرند. در تاریخ هرگز برای هیچ رهبری خودسوزی و عملیات فدایی صورت نگرفته است اما بسیاری از مردم خود را فدای آزادی رهبر آپو کردند. آنها گفتند: «شما نمی‌توانید روز ما را تاریک کنید.»

موقعیت رهبر ما تقویت شده است

رهبر ما در هر شرایطی مبارزه می‌کند و ما نیز از این مبارزه قدرت زیادی می‌گیریم. ما به عنوان آزادیخواهان کوردستان و مبارزان رهبر آپو در کوهستان می‌جنگیم. عملیات اخیر نشان می‌دهد که اراده و ایمان گریلا چقدر بزرگ است. این اقدامات ویرانی بزرگی بر سر ارتش فاشیست ترکیه وارد کرده و موقعیت رهبر ما را محکم کرده است. برای کوردهایی که خیانت می‌کنند و کرامت خود را به چند سکه  می‌فروشند، تبدیل به یک پاسخ بزرگ شده است. ما معتقدیم که آزادی جسمانی رهبرمان در سال ۲۰۲۴ تضمین خواهد شد.»

قول تقویت مبارزه

میلیتان زاگرس گریلای یژا استار هم یادآور شد که رهبر خلق کورد پارادایم مبتنی بر برابری و آزادی را برای خلق‌ها و همه خلق‌های تحت ستم ایجاد کرد و خاطرنشان کرد که نیروهای سلطه‌گر از این امر هراس دارند. میلیتان زاگرس با بیان اینکه اندیشه رهبر خلق کورد به اقصی نقاط جهان گسترش یافته و تفکر و نظام حکومتی را تضعیف کرده است، گفت: «دولت جامعه را خفه می‌کند، فقرا را رها می‌کند و سرکوب می‌کند، اما اندیشه‌های رهبری مثل دریا در همه جا پخش شده است. ما به عنوان مبارزان رهبری قول می‌دهیم مبارزه خود را گسترش دهیم. عملیات‌ها در مناطق حفاظتی مدیا دولت فاشیست ترکیه را شوکه کرده است. سال ۲۰۲۴ آزادی جسمانی رهبر ما را تضمین خواهد کرد، ما به این ایمان زیادی داریم. ما هرگز اجازه نخواهیم داد دشمن در کوردستان به هدف خود برسد.»

از خاور میانه در سراسر جهان پخش شد

درویش کازیوا یکی از گریلاهای ه‌پ‌گ نیز اظهار داشت که رهبر خلق کورد با مقاومت خود این توطئه را خنثی کرد و ایدئولوژی خود را از خاورمیانه به جهان گسترش داد. درویش کازیوا با بیان اینکه گریلاها تحت هر شرایطی به ارتش فاشیست ترکیه ضربه می‌زنند، گفت: «برتری روانی در جنگ در دست گریلاها است، کوردستان متعلق به دولت ترکیه نیست، آنها سربازان خود را برای جنگ به کوردستان می‌فرستند. دولت اشغالگر ترکیه سهمی از کوردستان ندارد. کوردستان گورستان سربازان ترکیه می‌شود. اینطور خواهد شد.»

محکوم نمودن به تنهایی دیگر کافی نیست

درویش کازیوا اعلام کرد که در مرحله کنونی تنها محکوم کردن توطئه کافی نیست بلکه باید آن را از بین برد و گفت: «هرکس به اندازه توان خود باید در مبارزات مشارکت داشته باشد. گریلاها در حال انجام عملیات‌های بسیار قوی هستند، در جنگ انقلابی خلق، مردم و گریلاها باید مکمل یکدیگر باشند. آزادی جسمانی رهبر ما یعنی آزادی خلق کورد و آزادی خلق کورد یعنی آزادی مردم جهان.»

ما مدعی و مصمم هستیم

آمد باشوری از گریلاهای ه‌پ‌گ به تأثیر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بر مردم خاورمیانه و کوردستان اشاره کرد و گفت: «دولت ترکیه انزوا را در انزوا تحمیل می‌کند تا رابطه مردم و رهبری ما را قطع کند. ما گریلاها و مردم این را قبول نداریم. رفقای ما در زندان در اعتصاب غذا هستند. کمپینی که جنبش ما آن را شروع کرد توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اقداماتی برای رهبر ما از بسیاری از نقاط جهان انجام می‌شود و گریلاها هم در کوهستان عملیات‌های بزرگی انجام می‌دهند. ما در مبارزه خود قاطع و مصمم هستیم.هیچ نیرویی نمی‌تواند ما را از رهبرمان دور کند. معنویت ما رهبری و رفقای شهیدمان است. اگر نتوانیم از رهبر آپو اطلاعات و خبری دریافت کنیم، عملیات‌های موثر بیشتری انجام خواهیم داد.»