راهپیمایان یاد شهدای ‘شما نمی‌توانید خورشید ما را تاریک کنید’ را گرامی داشتند

راهپیمایان راهپیمایی بزرگ آزادی یاد شهدای ‘شما نمی‌توانید خورشید ما را تاریک کنید’ را گرامی داشتند.

راهپیمایان «راهپیمایی بزرگ آزادی» با مطالبه‌ی آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل سیاسی مسئله‌ی کورد از ۱ فوریه از دو‌ محور وان و قَرص راهپیمایی بزرگ آزادی را آغاز کرده‌اند، در ۱۰مین روز از این راهپیمایی به قُصَر رسیدند. پس از آن‌که در قُصَر با شرکت هزاران نفر به راهپیمایی پرداختند، بر مزار شهدا حاضر شدند.

ابتدایی بر مزار یکی از پیشگامان حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) فرهاد کورتای که علیه شکنجه‌ی غیرانسانی دست به خودسوزی زده بود، حاضر شدند.

سپس بر مزار مبارز عرصه‌ی مطبوعات و رسانه‌ی آزاد، احمد آراچ‌ که در قیام‌های باکور کوردستان در سال ۲۰۰۶ به شهادت رسیده بود، حاضر شدند.

سپس این هیئت به مزار نماینده‌ی پارلمانی مردین، محمد سینجار‌ که در سال ۱۹۹۳ به شهادت رسیده بود، رفتند. نماینده‌ی پارلمانی حزب برابری و‌دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی)، صالحه آیدنیز اعلام کرد که از میراث مبارزاتی سینجار صیانت می‌کنند.

در ادامه این هیئت بر مزار محمد خالد اورال که علیه توطئه‌ی بین‌المللی ۱۵ فوریه علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، با شعار «شما نمی‌توانید خورشید ما را تاریک کنید» در زندان پیکر خود را سوزاندە بود، حاضر شدند، سپس بر مزار وی بر گسترش مبارزه تاکید شد.

همچنین راهپیمایان به مزار میدیا چنار رفتند.

خانم کایا، ریاست مشترک انجمن همکاری با خانواده‌های زندانیان و محکومین اعلام کرد که هدف آن‌ها از این راهپیمایی ادامه‌ی راه شهدا و آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان است و گفت: «میدیا این انزوا را قبول نداشت و سال ۲۰۱۹ دست به این اقدام فداکارانه زد. تا رسیدن به کوردستانی آزاد به مبارزه ادامه می‌دهیم‌. شهدا نمی‌میرند.»

سپس راهپیمایان به منطقه‌ی دیرک رفتند.