تصویر

‌«باید از کارزار آزادی بهتر صیانت کنیم»

عضو ابتکارعمل سوریه برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، نوها عمر گفت‌: ‌«باید این کارزار خود را به هرکسی رسانده و از آن بهتر صیانت کنیم.‌»

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ۲۵ سال است که در زندان جزیره امرالی زندانی می‌باشد و بیش از ۴۰ ماه است که هیچگونه اطلاعی از او دریافت نمی‌شود. علیه چنین اعمال غیرحقوقی، طرفین اجتماعی و دوستان کوردها مورخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ گردهم آمده و در سطح بین‌المللی یک کارزار بین‌المللی با شعار ‌«آزادی برای عبدالله اوجالان‌، راه‌حل سیاسی برای کوردستان» را آغاز کردند.

عضو ابتکار عمل سوریه برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، نوها عمر درباره پیشرفت‌های این کارزار با خبرگزاری فرات ‌(ANF) مصاحبه کرد و اعلام نمود که باید برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان هرکسی به کار و کوشش‌های خود، ادامه دهد.

کارزار در دومین مرحله ادامه دارد

نوها عمر، بیان کرد که کارزار آزادی بین‌المللی ۱۰ ماه را پشت سر گذاشت و گفت‌: ‌«اولین مرحله کارزار آزادی، با شعار آزادی جسمانی رهبر آپو با کنش‌های بسیاری به مثابه ۸ مارس، نوروز، راهپیمایی‌های توده‌ای و کنش‌های مختلفی انجام شده و به پایان رسید، اکنون این کارزار در دومین مرحله خود ادامه دارد. در دومین مرحله این کارزار، کنش‌های جمع‌آوری امضا، تلاش‌ برای دیدار با مسئولان مربوطه و انزوای تحمیلی را به موضوع روز پارلمان، وزارت، سی‌پی‌تی مبدل کردن، از جمله این کنش‌ها بودند.‌»

فراخوان صیانت داده شد

عمر در پایان فراخوان صیانت از کارزار آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را داد و گفت‌: ‌«آزادی جسمانی رهبر آپو وظیفه همگان است. این مسولیت هر انسانی که با ظلم روبرو شده. ما به کار و کنش‌های خود ادامه خواهیم داد. روابط دیپلماتیک با برخی نهادها و ابتکارعمل‌های بین‌المللی برای معرفی فلسفه رهبر اپو در سطح بین‌المللی را نیرومندتر خواهیم کرد و دیگر کنش‌های ما ادامه خواهند داشت.‌»