"حمایت از ی.پ.گ و ی.پ.ژ برای من مایه‌ی شرف است"

مبارز اینترناسیونالیست سرهات تکون خاطرنشان نمود، برای آنها وظیفه‌ای شرافتمندانه است که علیه داعش مبارزه کنند و از نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ حمایت کنند.

مبارز اینترناسیونالیست یگانهای مدافع خلق ی.پ.ک سرهات تکون با خبرگزاری فرات سخن گفت.

تکون که در میان جنبش خودمدیریتی نانتس رولته است مدت طولانیست کار می‌کند، سه سال است در روژاوا در صفوف ی.پ.گ مبارزه میکند. او در مقاومت سریکانی شرکت کرد. او در این رابطه می‌گوید که مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ برای آرامش و استقرار در منطقه ١٠ هزار شهید داده‌اند. وی می‌افزاید:" سه سال است به صفوف نیروهای ی.پ.گ در روژاوا پیوسته‌ام. همچنین در کنار جنبش‌های انقلابی ترک که در خارج اروپا فعالیت می‌کنند جای گرفته‌ام. در این شرایط من دیدم که خلق روژا برای آنکه انقلاب را به نتیجه برسانند مبارزات بزرگی انجام می‌دهند."

تکون خاطرنشان نمود که پشتیبانی از ی.پ.گ و ی.پ.ژ برای آنها وظیفه‌ای شرافتمندانه است.

تکون همچنین گفت، "علیه اشغالگری دولت ترکیه از این نیروهای حمایت برای اروپاییان، آمریکای شمالی و همه‌ی جهان وظیفه‌ای شرافتمندانه است."

تنها یک نیروی نظامی نیست

تکون اعلام کرد که ی.پ.گ و ی.پ.ژ  تنها یک نیروی نظامی که علیه داعش مبارزه میکند نیست. او گفت، "ی.پ.گ و ی.پ.ژ نیرویی انقلابیست که برای آینده مبارزه می‌کنند. در میان جوامع سوسیالیست، فمنیست پروژه‌ی کنفدرالیسم دمکراتیک خیال و روئیا نیست. این پروژه برای ایجاد دمکراسی در خاورمیانه بسیار مناسب است. برای آنکه در منطقه آرامش و امنیت ایجاد شود، راه حل بسیار خوب، کنفدرالیسم دمکراتیک است. دوری گزینی از این پروژه و مقابله با آن جنایتی حقیقی است. این نه تنها جنایت علیه خلقها خاورمیانه بلکه علیه همه‌ی بشریت است."

تخم بربریت کاشته می‌شود

تکون در ادامه اظهار داشت، دولت ترک در خاکی که با رنجی بسیار آزاد شده است تخم بربریت می‌کارد. وی گفت، "نباید اجازه‌ی این کار به آنها داده شود. این نه تنها وظیفه‌ی مبارزان انقلابی است، بلکه هر کسی که خود را انسانی خوب می‌داند باید در مقابل آن بایستد."

تکون خاطرنشان نمود که سریکانی از مبارزان اینترناسیونالیست و شهیدان مملو است و گفت، "به دلیل حملات هوایی دولت ترک رفیق من و از یگان ما ٨ رفیق شهید شدند. فرمانده ما و رفیق ما جرن گونش شهید شد. تحقق روئیای شهدا تنها با ادامه‌ی مبارزات ممکن است. زمانی که ما به رفقای خود فکر می‌کنیم، به یاد می‌آوریم که ما باید این مبارزات را به حد اعلی برسانیم و آنرا نیرومند کنیم."

تبهکاران جهادی را سازماندهی می‌کند

تکون در ادامه اعلام کرد که دولت ترکیه با اشغالگری در منطقه روشی بحرانی ایجاد کرده است و گفت، "در میان آنهایی که به ما حمله می‌کنند تبهکاران اسلامی تندو وجود دارند. باید این مسئله فهمیده شود. به سازمان یافتگی در روژاوا حمله می‌کنند. کسی که تبهکاران را جمع کرده و آنها را سازماندهی می‌کند دولت ترکیه است. آنها تبهکاران جهادی هستند که برای پول می‌جنگند. در میان تبهکاران موسوم به ارتش آزاد که دولت ترکیه آنها را سازماندهی کرده است صدها تبهکار داعش وجود دارد. تبهکارانی که در عفرین و ادلب جنگیدند نیز وجود دارد. آنها کسانی هستند که در منطقه دست به قتلعام زدند، دزدی کردند، دست به خون مردم آلوده کردند و به جنایت علیه بشریت پرداختند. باید هم از لحاظ نظامی و هم سیاسی این فاشیستها را نابود کرد."

ناتو به تبهکاران اسلحه می‌دهد

تکون در ادامه تاکید کرد که دولت ترکیه اسلحه و فرصتهای ناتو را به تبهکاران تقدیم می‌کند و گفت، "کسانی که در اروپا خود را مسئول می‌دانند باید علیه این امر دست به تلاش بزنند تا بر سیاست دولت خود تاثیر بگذارند. دولتهای ابرقدرت اکنون تصمیم گرفته‌اند که روژاوا را تنها بگذارند. این تصمیم جای شرمساریست. تمام خلق‌های جهان باید برای روژاوا گام اساسی بردارند."