۱۹ نفر بازداشت شدند

۱۹ نفر در یورش به خانه‌ها در استانبول و ساکاریا بازداشت شدند.

به عنوان بخشی از تحقیقات آغاز شده توسط مرکز استانبول، به خانه‌ها در استانبول و ساکاریا حمله شد.

گفته می‌شود که در نتیجه یورش‌ها به یک خانه در ساکاریا و به ۱۴ خانه در استانبول تا کنون ۱۹ نفر بازداشت شده‌اند.

از سوی دیگر، صالحه گور، ارهان ایورندی و عایشه گل ساکالی از جمله اسامی بازداشت‌شدگانی هستند که در یورش به خانه‌هایشان بازداشت شدند.