ابرو گونای: بیایید همه با هم کاروان آزادی را گسترش دهیم

ابرو گونای سخنگوی ه.د.پ فراخوانی برای دمکرات‌های ترکیه منتشر کرد و گفت:"بیایید همه با هم کاروان آزادی و برابری را گسترش دهیم."

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) در دفتر مرکزی این حزب کنفرانس مطبوعاتی هفتگی برگزار کرده و در مورد رخدادهای اخیر صحبت کرد.

گونای در ابتدای سخنانش سال نوی میلادی و جشن یلدای سریانی‌ها را تبریک گفت.

حکم دادگاه حقوق بشر اروپا

گونای به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا که در مورد صلاح‌الدین دمیرتاش رئیس مشترک اسبق ه.د.پ صادر نموده بود اشاره کرد و گفت :"دادگاه با این حکم خود در سطح بین‌المللی به مجازات‌های سیاسی در ترکیه علیه کوردها اشاره کرد. این حکم به عنوان یک رسوایی در دادگاه حقوق بشر اروپا ثبت می‌شود. این حکم در مورد چیست؟ می‌گویند، مدارکی که برای ادامه‌ی حبس دمیرتاش تقدیم کرده‌اید، برای پنهان نمودن اهداف متفاوت و سیاسی هستند. این حکم شما یکی از آن احکامی است که اهداف سیاسی در پشت خود دارد."

گونای همچنین اعلام کرد، این حکم سنبل مرگ عدالت و برابری است و درخواست نمود که دمیرتاش و سایر سیاستمداران و مسئولان آزاد شوند و گفت:"ممکن است اردوغان این حکم را نپذیرد، اما این حکم به ترکیه مرتبط است. ما از اردوغان که می‌گوید'این مسئله به من ارتباطی ندارد'، می‌پرسیم؛ اگر این حکم به شما ارتباطی نداشته باشد، زمانی که شما به دلیل شعر محاکمه می‌شدید، چرا به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کردید؟

این حکم دادگاه حقوق بشر اروپا فقط در چهارچوب یک حکم نیست بلکه هم زمان فراخوانی برای عدالت و برابری است."

فراخوان برای دمکراسی‌خواهان ترکیه

سخنگوی ه.د.پ هم زمان فراخوانی برای دمکراسی‌خواهان ترکیه منتشر کرد و گفت:"این حکم هم زمان فراخوانی برای عدالت و برابری است، در حقیقت این یک فرصت است رفقایمان با مقاومت، با مبارزه این فرصت را ایجاد کردند. بیایید همه با هم این فرصت را بزرگتر کنیم. اگر این حکومت این تصمیم را اجرا نکند، آنگاه باید افراد دمکراتیک و عدالت خواه، خواهان آزادی صلاح الدین دمیرتاش، فیگن یوکسگداغ، لیلا گوون و همه‌ی سیاستمداران دیگر شوند. "

گونای در پایان سخنانش به تحمیل حکم ۲۲ سال و ۳ ماه زندان به لیلا گوون اشاره کرد و گفت:"این مجازات هیچ تاثیری ندارد چون لیلا گوون خود الگوی اراده است."