آغاز راهپیمایی هزاران نفر برای آزادی رهبر خلق کورد و پایان دادن به حصر و ایزولاسیون امرالی

هزاران نفر در استانبول در چارچوب راهپیمایی سراسری برای آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و پایان دادن به حصر و انزوای امرالی به خیابان‌ها سرازیر شدند.

کنگره دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.ک)، کنگره جامعه دمکرتیک (ک.ج.د)، جنبش زنان آزاد (ت.ژ.آ)، حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ)، فدراسیون مشاوره حقوقی و همبستگی با خانواده زندانیان و محکومین (مَد توهاد فَد) با شعار «علیه حصر، برای صیانت از آزادی بسوی اسکله راهپیمایی می‌كنیم» راهپیمایی اعتراضی را آغاز کردند. شهروندان در محله کادیکوی استانبول بسوی اسکله بندر بورسا به راه افتادند.

انبوه خلق که در محله سراسکار جمع شده بودند بسوی محله باهاریه حرکت کردند.

در این راهپیمایی جنگیز چیچک سخنگوی مشترک کنگره دمکراتیک خلق‌‌ها، بردان اوزترک رئیس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک، صالحه آیدنیز و کسکین بایندر روئسای مشترک ب.د.پ، پروین بولدان رئیس مشترک ه.د.پ، ایلکنور بیرول و فرهاد انجو روئسای مشترک ه.د.پ استانبول، نمایندگان مجلس ه.د.پ، فعالان زن، روئسای مشترک س.ی.ک.پ، اَ.س.پ و حزب انقلابی شرکت کرده‌اند.

علی‌رغم محاصره راهپیمایان از سوی پلیس ترک راهپیمایی ادامه دارد.