اِبرو گونای: کسانی که درصدد تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها بودند خود به دلیل ارتکاب جرم دستگیر شدند

اِبرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها ضمن اشاره به تصمیم‌های اتخاذ شده در رابطه با دادخواست مرتبط به تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها اظهار داشت: حتی یک مسئله نیز که بتوانند از طریق آن حزب دمکراتیک خلق‌ها را مجرم بدانند وجود ندارد.

اِبرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها در میانه نشست رسانه‌ای حزبی خود در دفتر مرکزی این حزب شرکت کرده و در رابطه با موضوعات مهم سخنرانی کرد. گونای در خصوص سالگرد رفراندوم ۱۶ آوریل سال ۲۰۱۷ اظهار داشت: چهار سال از این مقطع تاریک که آ.ک.پ/م.ه.پ کشور را به سوی تاریکی بردند می‌گذرد. گفتند که کشور را ارتقا می‌دهند، تصمیمات سریع گرفته می‌شوند، خطر کودتاها از میان می‌رود، دمکراسی در کشور توسعه پیدا می‌کند، اما اکنون وضعیت ترکیه را به خوبی مشاهده می‌کنید. حاکمیتی اقتدارگرا ۴ سال است که در مسند قدرت قرار گرفته است. در سایه کوشک‌ها و سلطنتی که بر پا کرده‌اند هیچ گونه اقدامی سوء و منفی نماند که در این کشور انجام ندهند.

دمکراسی را نابود می‌کنند

گونای در ادامه سخنان خود اظهار داشت که: چهار سال پیش گفته بودیم که برای دزدی و منافع و اقتدار خود کشور را به سوی آسیبهای بزرگ به پیش می‌برند. اخطار داده بودیم. متاسفانه مشاهده می‌شود که دمکراسی را از میان برداشتند، حقوق و آزادی‌ها را نقض کرده و هر روز قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند. در این رابطه نیز سریعا به خرج بودجه، ضربه زدن به دمکراسی و انتصاب گماشتگان دست می‌زنند. مدت ۴ سال است که قانون اساسی را از میان برداشته‌اند. ترکیه در شرایط قانون اضطراری و فقدان حقوق اداره می‌شود. از طرف دیگر کشور را به سوی فقر برده‌اند. ترکیه در سطح جهان در ردیف بالاترین کشور برخوردار از زندانیان سیاسی قرار دارد. این سیستم بحرانی پیش از اینکه بتواند خود را تثبیت کند، دچار ورشکستگی شده است. هیچ امیدی برای خیزش این سیستم باقی نمانده است.

پرونده تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها

روز گذشته دادگاه قانون اساسی ادعاهای مندرج در دادخواست دادستانی در خصوص حزب دمکراتیک خلقها را منتشر کرد. با اظهار نظر دادگاه قانون اساسی هیچ اتهامی متوجه حزب نیست. هدف آنها این بود که بر دادگاه فشار سیاسی وارد کنند. در رابطه با حزب دمکراتیک خلق‌ها، به دروغپردازی دست زده و می‌خواهند که حزبمان را متهم و مقصر جلوه بدهند. اکنون دیگر مسئله متهم کردن حزب دمکراتیک خلق‌ها در جریان نیست. به دلیل پرونده‌سازی سریع و ادعاهای واهی، افرادی که در این پرونده‌سازی دست داشته‌اند دستگیر شده‌اند.

انزوا و اعتصاب‌های غذا

ابرو گونای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که زندان‌ها به مراکز شکنجه و نمونه رفتارهای سوء با زندانیان تبدیل شده‌اند. ۱۴۲ روز است که زندانیان در اعتراض به انزوای تحمیل شده و رفتارهای غیر انسانی دست به اعتصاب غذا زده‌اند. هزاران زندانی دست به اعتصاب غذا زده‌اند. در این کشور حقوق، عدالت، برابری و آزادی حقوق از میان برداشته شده‌اند. به همین دلیل است که زندانیان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. در درجه نخست تلاش می‌کنند زندانیان را از میان بردارند و انزوی تشدید شده بر رهبر خلق کورد را تداوم ببخشند. انزوایی که در تمامی ترکیه گسترش یافته است، باید از میان برداشته شود. انزوا و حصر اقدامی ضد بشری بوده و به لحاظ قانونی هیچ مبنایی ندارد.