اعتصاب غذای زندانیان در ۳۳مین روز خود ادامه دارد

اعتصاب غذای زندانیان علیه حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در ۳۳مین روز ادامه دارد. اعتصاب کنندگان بر خواسته‌ی خود استوار هستند، رژیم ترک فشار علیه آن‌ها را افزایش داده است.

اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت زندانیان برای پایان دادن به حصر امرالی از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ آغاز شده است و اعتصاب غذا با شرکت ۷مین گروه اعتصاب کنندگان در ۳۳مین روز ادامه دارد.

زندانبانان فشار بر زندانیان را افزایش داده‌اند

مسئولین زندان‌ها فشار بر زندانیان اعتصاب کرده و فعال را افزایش داده‌اند. در همین چهارچوب مسئولین زندان طرسوس نمک، شکر و لیمو را از دسترس اعتصاب‌کنندگان خارج کرده‌اند.

در زندان کاندریا هم از اولین روز آغاز اعتصاب تفتیش وسایل زندانیان آغاز شد و وسایل زندانیان سیاسی را ضبط کردند.

در گروه L زندان آلانیا، زنانی که در اعتصاب غذا هستند به تخلف انضباطی محکوم شدند. زندانیانی که در زمان تماس تلفنی در مورد نقض حقوقشان صحبت می‌کنند، تماس آنها فورا قطع می‌شود.

در زندان رحا نیز علی رغم خطرات شیوع ویروس کرونا، اعتصاب غذا ادامه دارد. علی رغم آنکه تعداد زندانیانی که به کرونا مبتلا شده‌اند در حال افزایش است، اما تست کرونا برای آنها انجام نمی‌شود.

در زندان شاکران زنان از زمان آغاز اعتصاب غذا، فشارها بر زندانیان سیاسی و اعتصاب کرده افزایش یافته است.

زندانیان اعلام کرده‌اند، علی‌رغم فشارها تا زمانی که حصر پایان نیابد به اعتصاب غذا ادامه می‌دهند و از مردم هم خواستند که از زندانیان حمایت کنند.

اعتصاب غذا در مخمور در روز ۱۲ ادامه دارد

در کمپ پناهجویان مخمور نیز اعتصاب غذا با پیشاهنگی زنان از ۱۸ دسامبر در خانه‌ی جمعیت شهدای مخمور آغاز شده است  و مدت ۱۲ روز است که ادامه دارد.