از مجموع ۹۶ نفر بازداشت شده، ۵۴ نفر محکوم شدند

پس از تجمع اعتراضی مقابل دادگاه استانبول ۹۶ نفر دستگیر شده بودند که از این مجموع حکم زندان برای ۵۴ نفر صادر شد.

دادگاه استانبول خواستار تحقیقات ویژه در رابطه با تجمع اعتراضی مقابل دادگاه استانبول شد. ۹۶ نفر بازداشت شده از اعضای گروه یوروم، وکلای دفتر حقوقی خلق، کارمندان شبکه‌های تلویزیون، مدیران جامعه فرهنگی پیر سلطان ابدال، اعضای انجمن حمایت از خانواده  زندانیان و محکومان هستند.

افراد بازداشت شده دیروز به دادگاه منتقل شدند. پس از اظهارات دادستانی، از مجموع ۹۶ نفری که به دادگاه کیفری معرفی شدند، ۵۴ نفر دستگیر شدند.