برگزاری مراسم یادبود شهدا در دویسبورگ

با برگزاری مراسمی در شهر دویسبورگ آلمان یاد و خاطره شهدای پاریس گرامی داشتە شد.

مراسم یادبود شهیدان پاریس و شهدای آزادی کوردستان در مراسمی به رهبری مرکز جامعه دمکراتیک کورد دویسبورگ و مجلس زنان آسیا یوکسل، در شهر دویسبورگ آلمان برگزار شد. خانواده های شهدایی که در شهر دویسبورگ زندگی می کنند با در دست داشتن تصاویری از شهیدان در این مراسم شرکت نمودند.

مراسم یادبود با ادای احترام به شهیدان آغاز شد و سپس حاجی جمیل از طرف KOMAV سخنرانی نمود. وی اظهار داشت: افتخار و گرامیداشت یاد شهدا، گرامیداشت یاد قاضی محمد، شیخ سعید، سیدرضا و رهبر آپو و کوردستان است. اوین گویی در روژاوا کوردستان علیه داعش جنگید، اما دولت فرانسه مانع از این ترور نشد و مرتکب جنایت علیه بشریت شد. سکوت کشورهای اروپایی در برابر جنایات اتحاد AKP جدا از کشتار پاریس نیست.  حاجی جمیل برای شکستن انزوای رهبر ملت کورد عبدالله اوجالان و آزادی فیزیکی وی، خواستار افزایش مبارزه شد.

چکدار بوتان که به نمایندگی از KCDK-E سخنرانی نمود، گفت: میزان شایستگی این فداکاری، نزدیک بودن به مسیر شهدا، تفکراتشان و توسعه مبارزه آنهاست. بوتان درباره وظیفه مبارزه در سال جدید سخن گفت و بیان نمود که با مبارزه در سال 2023، سطح مبارزه ای که در طول 50 سال با هزینه های سنگین انجام شده، آشکار خواهد شد.

 پس از آن لیلا ایمرت، شهردار مشترک سابق جزیره اجازه سخنرانی را یافت و بیان نمود: در قرن بیست و یکم، دولت ترکیه و نیروهای بین المللی برای دستیابی به منافعشان، با این که کوردها جایگاهی نیابند، به همه ارزش ها و فرزندان کوردها حمله می کنند. در برابر این حملات باید خودمان را بیشتر سازماندهی کنیم. دستاوردهای کوردها با تداوم انقلاب زنان و شکستن انزوای امرالی امکان پذیر است.

یکی از سخنرانان بە نمایندگی از MLKP با گرامی داشت یاد و خاطره مبارزان MLKP زکی گوربوز و اوزگور نام اوغلو و شهدای پاریس سخنرانی خود را اغاز کرد. در این سخنرانی اعلام شد که اتحاد AKP-MHP به پایان راه رسیده است و به همین دلیل است که هم به جریان های چپ در ترکیه و هم به چهار بخش کوردستان حمله می کنند و خوستار  توسعه مبارزات انقلابی شدند.

 سیاستمدار احمد یلدرم نیز در این مراسم سخنرانی نمود. یلدرم سخنان خود را با یاد و خاطره شهیدان پاریس آغاز کرد و از اهمیت انتخابات 2023 و کارهایی که بر این اساس انجام خواهد شد صحبت کرد. پدر شهید اومید آجار نیز به سخنرانی پرداخت. این مراسم با سردادن شعارهای زنده باد رهبر آپو و ژن ژیان ئازادی به پایان رسید.