درخواست وکلای رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان امرالی و ملاقات با موکلشان امروز بار دیگر به دادسرای جمهوری ترک در شهر ساحلی بورسا مراجعه کردند.

فایق اُزگور ارول، راضیه اُزتورک، رِزان ساریجا و جنگیز یورکلی وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان قبل از ظهر امروز به دادستانی جمهوری ترک در بورسا مراجعه کردند.

دادستانی ترک تاکنون به تمامی درخواست‌های وکلای اوجالان برای انجام ملاقات پاسخ رد داده است.