گسترش اعتصاب غذا برای آزادی رهبر خلق کورد به خارج از مرزهای کوردستان و ترکیه

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم ترک، در کمپ پناهندگان مخمور و در کشور یونان گسترده‌تر می‌شوند،

در محکومیت حصر و با هدف آزدی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان زندانیان سیاسی در کشور ترکیه از روز ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ دست به اعتصاب غذای نامحدود و چرخشی زده‌اند. اعتصاب غذا در زندان‌های ترکیه امروز ۴۶مین روز خود را پشت‌سر گذاشته و گروه ١٠ به مقاومت ادامه می‌دهند.

با وجود افزایش جو ارعاب و تهدید در زندان‌های رژیم ترک، اعتصاب‌کنندگان اعلام کرده‌اند که تا دستیابی به مطالبات خود به مبارزه خود ادامه می‌دهند.

مخمور

در کمپ پناهندگان مخمور در جنوب کوردستان اعتصاب غذای جمعیت خانواده شهدای کمپ شهید رستم جودی ادامه دارد.

این اعتصاب غذا که از روز ١٨ دسامبر آغاز شده بود امروز وارد ٢۵مین روز خود شده است.

یونان

در کمپ پناهجویان لاوریو کشور یونان نیز اعتصاب غذای نامحدود و چرخشی میهن‌دوستان کورد وارد ٨مین روز خود شده است.

جنبش جوانان انقلابی، جنبش زنان کوردستانی اروپا و مرکز فرهنگ کوردستان در اعتصاب غذا شرکت کرده‌اند.