حزب دمکراتیک خلق‌ها نسبت به توقیف خود به حکومت هشدار داد

​​​​​​​رئیس فراکسیون ه.د.پ در مجلس ترکیه اظهار کرد، آنهایی که توان مقابله با ه.د.پ را در عرصه سیاسی ندارد در مورد توقیف آن سخن می‌گویند و گفت:"شما هزینه این کار خود را پس خواهید داد."

ساروهان اولوچ رئیس فراکسیون ه.د.پ در مجلس ترکیه در مورد مسائل روز نشستی خبری برگزار کرد.

اولوچ در مورد موضوع توقیف ه.د.پ از سوی رژیم ترک گفت؛ حاکمیت بر سیستم قضایی فشار وارد می‌کند تا به نتیجه مد نظر خود دست یابد. آنان را تهدید می‌کنند. می‌گویند اگر دادستانی عالی جمهوری آنچه را که ما می‌خواهیم انجام ندهد ما از آنان شکایت می‌کنیم. یعنی می‌گویند 'ما چه می‌خواهیم باید انجام شود' و آنچه گفته می‌شود به شیوه‌ی آشکار دستور است.

اگر ه.د.پ را توقیف کنید آرای آن از ۶ میلیون به ١٠ میلیون خواهند رسید

اولوچ با اشاره به تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد صلاح‌الدین دمیرتاش ریاست مشترک پیشین ه.د.پ گفت، این تصمیم می‌گوید که 'پروندهایی که از ٢٠١۵ علیه ه.د.پ گشوده می‌شوند نه حقوقی بلکه سیاسی هستند'، این را تأیید کرده‌اند. حاکمیت با نیت بدی این پرونده‌ها را سر هم کرده است و از نیروی خود به شیوه‌ای فراقانونی استفاده می‌کند تا ه.د.پ را تصفیه کند و این پرونده را ببندد. این تصمیم [دادگاه حقوق بشر اروپا] بسیار مهم است.

ساروهان اولوچ اظهار کرد که دادگاه حقوق بشر اروپا با تصمیم مذکور از ترکیه خواسته است که ماده ۴۶ پیمان حقوق بشر اروپا را به اجرا بگذارد اما حاکمیت با موضوع توقیف ه.د.پ مانع از اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا شود.

اولوچ هشدار داد و گفت:"اگر تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا پذیرفته نشود و ه.د.پ توقیف گردد، تمام ترکیه هزینه سنگینی را پرداخت خواهند کرد."