کمیسر USCIRF: زمان به رسمیت شناختن خودمدیریتی شمال-شرق سوریه از سوی آمریکا فرا رسیده است

نادینا منزا کمیسر هیات آزادی بین‌المللی ادیان آمریکا اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده است که کشورش رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه را به رسمیت بشناسد. این اقدام آمریکا برای حل بحران سوریه لازم است.

نادینا منزا کمیسر هیات آزادی بین‌المللی ادیان آمریکا به منظور ملاقات با اعضای هیات خومدیریتی، نیروهای سوریه دمکراتیک، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی منطقه از چند روز قبل مجددا وارد مناطق شمال-شرق سوریه شده است. نادینا منزا در رابطه با اهداف دیدار خود با آژانس خبری هاوار گفتگو کرده و نظرات خود را در این باره اظهار داشت.

منزا در این خصوص اظهار داشت که هدف اصلی آنها تقویت ارتباطات بین امریکا و خودمدیریتی شمال-شرق سوریه بوده و در این باره افزود: زمان آن فرا رسیده است که آمریکا خودمدیریتی شمال-شرق سوریه را به رسمیت بشناسد. شناسایی رسمی این منطقه برای حل بحران سوریه مفید خواهد بود. من بر این باورم که احتمال دارد تمامی هیات کاح سفید خودمدیریتی را به رسمی بشناسند. تصور نمی‌کنم که سیاستهای آمریکا در خصوص سوریه از سوی دولت آمریکا تغییر پیدا کند. به همین دلیل زمان به رسمیت شناختن آن رسیده است. و این در صورتی است که خودمدیریتی تقویت شده و در این صورت برای آمریکا نیز مفید خواهد بود.