کتاب گایل زیمیک نویسنده‌ی آمریکایی در مورد مبارزان ی.پ.ژ منتشر شد

نویسنده‌ی آمریکایی «گایل زیمیک لیمون» کتابی با عنوان "دختران کوبانی؛ داستان قیام، شجاعت و عدالت" در مورد مبارزان ی.پ.ژ نوشته است. این کتاب یکی از ۱۲ کتاب پیشنهاد شده‌ی سی‌ان‌ان به خوانندگان برای مطالعه است.

کانال تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا بهترین کتب برای ۶ ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۱ را اعلام کرد که توسط براندون گریگسی برای خواندن پیشنهاد شده‌اند. یکی از این کتاب‌ها در مورد زنان مبارز کورد کوبانی است.

عنوان این کتاب "دختران کوبانی؛ داستان قیام، شجاعت و عدالت" است که توسط گایل زیمیک لیمون نوشته شده است و تفسیر نویسنده در مورد مبارزان ی.پ.ژ است.

گایل زیمیک پیشتر نیز کتاب‌هایی با نام‌های جنگ آشلی و خیاط نوانخانه نوشته است و در دو کتابش در مورد زنان قهرمان می‌نویسد که علیه فشارهای جامعه ایستادگی و مبارزه کرده‌اند.

نویسنده این روش خود را تغییر نداد و این بار در کتاب جدید خود در مورد یگانهای مدافع زنان ی.پ.ژ سخن می‌گوید که در کوبانی علیه داعش جنگیدند و داعش را شکست دادند.

گفته می‌شود، بر اساس مضمون کتاب گایل زیمیک لیمون بزودی فیلمی در مورد مبارزان ی.پ.ژ در آمریکا ساخته می‌شود.