مارال دانش بشتاش: باید به فراخوان اوجالان پاسخ داد

مارال دانش بشتاش ریاست گروه حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه اعلام نمود که مسئله جرم انگاری رهبر پ.ک.ک نمی‌تواند راه حل بوده و با اشاره به درخواست اوجالان مبنی بر بکارگیری نیروی نرم در مه ۲۰۱۹ خواست نسبت به پاسخ دهند.

مارال دانش بشتاش رئیس گروه پارلمانی حزب دمکراتیک خلق‌ها با برگزاری نشستی رسانه‌ای موضوعات روز را مورد ارزیابی قرار داد. بشتاش در سخنان خود در رابطه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی به منظور خاتمه دادن به انزوای رهبر خلق کورد، اظهار داشت: در یکصد و هفت زندان، بیش از دو هزار زندانی و محکوم به اعتصاب غذا دست زده‌اند. درخواست آنها برداشتن حصر است. انزوا جرم است، فشار و شکنجه و خشونت در زندان‌ها جرم است. دست زدن به اعتصاب غذا به منظور برداشتن فشارها و انزوا برای یک کشور مایه شرم است.

اوجالان با صلح شناخته می‌شود

مارال دانش بشتاش در ادامه سخنان خود از وزارت دادگستری ترکیه درخواست نمود که: انزوای امرالی به تمامی این کشور تسری پیدا کرده است. و از طرف دیگر گویا هیچ واقعه‌ای در این کشور روی نداده باشد، چشمان خود را بر واقعیات بسته‌اند. به یاد بیاورید که در این کشور نام اوجالان با صلح مترادف است، میلیونها نفر گفته‌اند که اوجالان اراده آنها را نمایندگی می‌کند. در ترکیه سیاست انزوا به پیش برده می‌شود. شما با جرم‌انگاری تصاویر اوجالان نمی‌توانید این مسئله را حل کنید. برای حل مسئله کورد اوجالان از نیروی نرم نام برده است. باید این خواست اوجالان پاسخ داده شود. باید صدای اعتصاب کنندگان شنیده شد و مطالبات آنان پاسخ داده شوند.

حمله به زنان

مارال دانش بشتاش در ادامه سخنان خود به حملاتی که علیه جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها در جریان است واکنش نشان داده و اعلام نمود که حمله به شاخه جوانان این حزب در نتیجه سیاستهای دشمنانه بوده و در ادامه افزود: چون جوانان نقش رهبری در جامعه را دارند، مورد حمله قرار می‌گیرند. حاکمیت خواهان سکوت و تسلیم جوانان است.