مارال دانش بشتاش: دادگاه حقوق بشر اروپا حکم خود را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است

مارال دانش بشتاش معاون ریاست فراکسیون ه.د.پ در پارلمان تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا را برای آزادی دمیرتاش را ارزیابی کرده و اظهار داشت که حکم صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا در متن خود احکام صادره درباره کنگره جامعه دمکراتیک و کوبانی را نیز لغو می‌کند.

مارال دانش بشتاش حقوقدان و معاون ریاست گروه حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا را در رابطه با آزادی ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، صلاح‌الدین دمیرتاش را با خبرگزاری مزوپوتامیا مورد بررسی قرار داد.

بشتاش در این باره اظهار داشت که تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا یکی از موثرترین احکامی است که تا کنون علیه ترکیه صادر شده است. بشتاش در این باره گفت: دادگاه حقوق بشر اروپا پیش از این نیز در باره دمیرتاش حکم خود را صادر نموده و ترکیه را به استناد به ماده ١٨ محکوم کرده بود. این ماده مختص به نظارت و تفحص در رابطه با رویدادهای سیاسی است. دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در رابطه با ابلاغ حکم خود و حاکمیت اشعار می‌دارد که: قوه قضائیه به تمامی تحت سیطره سیاست بوده است. تا جایی که قوه قضائیه بر اساس اظهار نظرهای مقامات عمل نموده و مقامات سیاسی از دستگاه قضایی برای اهداف خود استفاده می‌کنند. دانش بشتاش در این باره اظهار داشت که تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا خلاصه‌ای از حیات سیاسی در ترکیه است. این تصمیم رژیم را توتالیتر معرفی کرده است که اعلام می‌کند در آن قوه قضائیه تحت کنترل سیستم سیاسی قرار گرفته و بر اساس سیستم یک نفره عمل می‌کند. این تصمیم نه فقط شامل وضعیت دمیرتاش بلکه تمامی سیاستمداران زندانی می‌شود. حکم دادگاه قانونی اساسی موارد جدیدی را مطرح کرده است.

بشتاش در این باره خاطر نشان می‌سازد که دستگیری و بازداشت‌ها غیر عادلانه هستند. یعنی دادگاه حقوق بشر اروپا بر این باور است که صلاح‌الدین دمیرتاش مرتکب هیچ جرمی نشده است. او یک سیاستمدار است. حکم دادگاه حقوق بشر اروپا اشعار می‌دارد که لازم است سیاستمداران و نمایندگان در جایی که آزادی وجود داشته باشد، فعالیت کرده و حقوق خود را برای آزادی بیان بکار گرفته و نظرات و سازماندهی آنها محدود نشده یا دچار مانع نشود.

کنگره جامعه دمکراتیک یک پلتفرم سیاسی است

در رابطه با دمیرتاش همچنین ادعاهایی مبنی بر فعالیت و رهبری در کنگره جامعه دمکراتیک و عضویت در سازمان کنگره جامعه دمکراتیک نیز مطرح است. دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در این باره نیز بسیار شفاف تصمیم گرفته و در حکم خود آورده است که عضویت در کنگره جامعه دمکراتیک و تلاش‌های کنگره جامعه دمکراتیک از سوی حکومت ترکیه قانونی زدایی شده است اما فعالیت در این سازمان به هیچ وجه جرم نیست. کنگره جامعه دمکراتیک پلتفرمی سیاسی است. زمانی که تمامی این موارد کنار یکدیگر قرار می‌گیرند در می‌یابیم که دادگاه و تحقیق و تفحص از هزاران نفر، علیه معاهده حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی خود ترکیه است.

لیلا گووَن حتی نباید یک ساعت در زندان باشد

بشتاش در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری مزوپوتامیا خاطرنشان ساخت که تصمیمی که از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با دمیرتاش گرفته شده است، می‌تواند شامل لیلا گووَن نیز شود. لیلا گووَن با قصد و نیت قبلی دستگیر شده است. یک روز قبل از ابلاغ حکم دادگاه حقوق بشر اروپا دستگیر شد. گقتند قبل از اعلام حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، لازم است لیلا گووَن دستگیر شود تا به نوعی مانع از اجرای حکم آزادی دمیرتاش شوند. لازم است که لیلا گووَن حتی یک ساعت نیز در زندان نماند. من ضمن آنکه خواستار آزادی برای لیلا گووَن هستم،  خواهان آزادی برای تمامی افرادی هستم که ذیل پرونده کنگره جامعه دمکراتیک دستگیر شده‌اند. باید تمامی این افراد آزاد شوند. لیلا گووَن با حکم ٢٢ سال زندان مواجه شده است، اما با حکم ابلاغی دادگاه حقوق بشر اروپا تصمیم به زندانی شده لیلا گووَن نیز بلا اثر می‌شود. زیرا زندانی شدن وی نیز به دلیل پرونده کنگره جامعه دمکراتیک است. از ۴ نوامبر ٢٠١۶ هزاران بار همان مسائلی را مطرح کرده‌ایم که دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا امروز بر اساس ان حکم خود را صادر کرده است. اما این بار دادگاه حقوق بشر اروپا حکمی بسیار صریح و شفاف را صادر کرده است.