مبارزان ه‌ب‌د‌ه یک کارخانه را در استانبول به آتش کشیدند

مبارزان سینان درسیم از ه‌ب‌د‌ه اعلام کردند که یک کارخانه تولید سیگار و دخانیات را در کوچوک‌چکمجیای استانبول را به آتش کشیدند.

نظامیان سینان درسیم از جنبش انقلابی متحد خلق‌ها (ه‌ب‌د‌ه) بیانیه‌ای کتبی صادر کرده و گفتند: «مبارزان ما صبح روز ۲۹ مارس حوالی ساعت ۶:۰۰ با تاکتیک ویژه‌ای کارخانه سیگار و دخانیات در محله مهمت عاکیف / کوچوک‌چکمجیا استانبول را به آتش کشیدند. در نتیجه این عملیات، تخریب بزرگی در کارخانه ایجاد شد.»

در این بیانیه، مبارزان اعلام کردند که تمامی مراکز و امکانات اقتصادی و سیاسی که حامی دولت فاشیستی باشند را به عنوان هدف قرار می‌دهند.

مبارزان سینان درسیم از ه‌ب‌د‌ه عملیات خود را به مناسبت ۴ آوریل زادروز رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و مبارزه برای آزادی انجام دادند.