مراسم چهارشنبه‌سوری علیرغم جو شدید امنی برگزار شد

علیرغم وجود جو امنیتی شدید، خلق‌های ایران و روژهلات کوردستان به پیشاهنگی زنان و جوانان بطور گسترده‌ای مراسم "چهارشنبه‌سوری" را برگزار کردند.

مراسم "چهارشنبه‌سوری" که طبق آن خلق بە رسم هرسالە آتش این روز را روشن نگە داشتند، اما با یک تفاوت اساسی نسبت بە سال‌های قبل، و آن نیز حال و هوای ادغام‌شده‌اش با قیام "ژن، ژیان، ئازادی" بود. خلق‌های روژهلات کوردستان و ایران در حالی مراسم چهارشنبه‌سوری را برگزار کردند که مصادف بود با یکصدوهفتاد و نهمین روز از قیام «ژن، ژیان، ئازادی».

گزارشهایی از شهرهای روژهلات کوردستان و ایران نشان می‌دهد که در ادامه اعتراضات سراسری در ایران، شهروندان چهارشنبه‌سوری امسال را نیز به عرصه‌ای برای اعتراض تبدیل کرده‌اند و علاوه بر جشن و برافروختن آتش، علیه دولت ایران شعار دادند.

در بسیاری از شهرهای روژهلات کوردستان از جمله: دیواندره، کامیاران، سقز، مریوان، سنه، بانه، کرماشان، بوکان، مهاباد، جوانرو، و شهرهایی از و ایران نظیر؛ تهران، زاهدان، اصفهان، تبریز، رشت، کرج و مشهد، با سردان شعارهایی از جمله: "مرگ بر خامنه‌ای"، "مرگ بر بسیجی"، "مرگ بر سپاهی"، "آزادی آزادی آزادی"، "مرگ بر دیکتاتور"، "این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت"، "فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی"، "مرگ بر خامنه‌ای/ لعنت بر خمینی"، "مرگ بر حکومت بچه‌کُش"، "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "مرگ بر مسئول بی‌لیاقت"، "ژن، ژیان ئازادی"، "کوردستان گۆرستانی فاشیستان"، "شەهید نامرن" سردادە شدند.

حال و هوای برگزاری این روز در کوردستان بە شرح زیر است:

دیواندرە: جوانان انقلابی دیواندره با روشن کردن آتش و ایجاد راهبندان، با وجود فضای امنیتی اعتراضات خیابانی خود را شروع کردند. معترضان در دیواندره ساختمان فرمانداری این شهر را محاصره کرده و شعار "مرگ بر دیکتاتور" سر دادند.

کامیاران: جوانان کامیاران نیز خیابان ۱۲ متری را تسخیر کردەاند و شعارهای "بژی بەرخۆدانی گەل"، "بەرخۆدان ژیانە"، "ژن، ژیان، ئازادی" سردادند.

سقز: جوانان انقلابی سقز نیز با وجود فضای امنیتی، آتش روشن کردند و با ایجاد راهبندان اعتراضات خیابانی خود را شروع کردند.

همچنین خلق و بویژه زنان سقزی بار دیگر "ژن، ژیان، ئازادی" را در خیابانهای این شهر طنین‌انداز کردند. جوانان و اهالی سقز در روز چهارشنبەسوری دوباره بە خیابان برگشتند و شعارهای "مرگ بر دیکتاتور"، "ژن، ژیان، ئازادی" و "مرگ بر خامنه‌ای"، سر دادند.

مریوان: جوانان انقلابی مریوان در میدان جهاد و بیمارستان، چهار راه موسک تا شبرنگ فلکه دارایی و کوره موسوی با وجود نیروهای امنیتی، با روشن کردن آتش و راهبندان دست به اعتراضات خیابانی زدند.

سنە: جوانان انقلابی سنە با روشن کردن آتش چهارشنبه‌سوری در خیابان و ایجاد راهبندان اعتراضات خود را شروع کردند و  شعارهایی چون "مرگ بر ستمگر، چە شاە باشە چە رهبر" سردادند.

بانه: حضور گسترده خلق بانه به پیشاهنگی جوانان انقلابی، با وجود فضای شدید امنی اعتراضات خیابانی خود را شروع کردند.

کرماشان: خلق کرماشان بار دیگر بە خیابان آمدند و شعار؛ "شیخ جنایت پیشه! پاسخ تو آتیشه!" و "مرگ بر دیکتاتور" سردادند.

بوکان: در بوکان نیز اعتراضات مردمی با مشارکت گسترده خلق و پخش سرود انقلابی در خیابان‌های این شهر آغاز شد. نیروهای دولت ایران که در برابر اعتراضات دموکراتیک خلق تحمل نکرده به معترضان حمله کردند. در اینجا مابین جوانان انقلابی بوکان که در نقش پیشاهنگی این اعتراض جای گرفته بود و نیروهای دولت ایران درگیری صورت گرفت. در برخی از گزارشات گفته می‌شود که یکی از نیروهای دولتی در این درگیری کشته شده است.

مهاباد: جوانان و خلق انقلابی شهر مهاباد با پخش سرود انقلابی و ایجاد راهبندان، روشن کردن آتش و مسدود کردن خیابان این روز را جشن گرفتند، علاوه بر این جوانان انقلابی به منظور نشان‌دادن اعتراضاتشان پرچم جمهوری اسلامی را آتش زدند و شعارهایی از قبیل "مرگ بر دیکتاتور" سر دادند.

جوانرو: جوانان انقلابی جوانرو بار دیگر خیابان‌ها را فتح کردە و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. از سوی دیگر بنا به گزارشاتی که منتشر شده‌اند گفته می‌شود که در چند محلە و خیابان این شهر مابین جوانان نیروهای دولت ایران درگیری صورت گرفته و جوانان با سردادن شعار "شەهید نامرێ" آنها را فراری دادند و همچنین پرچم جمهوری اسلامی را نیز آتش زده‌اند.