رئیس شعبه بازرگانی مِردین و خانواده‌اش دستگیر شدند

رحمی گونش، رئیس شعبه بازرگانی عمومی مِردین و خانواده‌اش دستگیر شدند.

رحمی گونش و خانواده‌اش در منزل رئیس شعبه عمومی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انقلابی (DISK) در مِردین بازداشت شدند. در جریان این عملیات، رحمی گونش، همسرش شکران گونش، برادرش علی گونش، فرزندان علی گونش به نام‌های دلبیرین و اسماعیل گونش دستگیر شدند. گفته شد که گونش و خانواده‌اش به "همکاری با تشکیلات" متهم شده‌اند.

خانواده گونش به ایستگاه ژاندارمری پیناردره منتقل شدند.

جوانان به آمد برده می‌شوند

گفته شد که جوانان؛ رمضان، آگیت و هیژا (برادر و خواهرند)، هیویدار و بیریوان تاش (خواهرند)، فرات آکار و روژهات آکتاش که در چارچوب تحقیقات دفتر دادستانی کل استان آمد در منطقه آرتوکلو دستگیر شدند؛ به آمد منتقل شوند.