صباحت تونجل به اعتصاب غذا می‌پیوندد

صباحت تونجل رئیس مشترک کل حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ) در زندان تصمیم گرفت که علیه سیاست حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد دست به اعتصاب غذا بزند. وی همچنین درخواست کرده است تا به زندان امرالی منتقل شود

صباحت تونجل رئیس مشترک سابق حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ) از ۴ سال پیش در زندان فوق امنیتی نوع F شماره یک کاندریا در استان کوجالی محبوس شده است، وی تصمیم گرفت دست به اعتصاب غذا بزند. تونجل در دسته‌ی سوم اعتصاب کنندگان دست به اعتصاب خواهد زد.

پیشتر در همین زندان، چاغلار دمیرل پارلمانتار اسبق آمد حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ بوسیله‌ی خانواده‌اش اعلام کرد، دست به اعتصاب غذا می‌زند.

حمله گاردها به زنان زندانی

پس از آنکه در این زندان دمیرل و یک زن دیگر دست به اعتصاب غذا زده بودند، گاردها به سالن زندانیان سیاسی کورد که فیگن یوکسکداغ رئیس مشترک اسبق ه.د.پ، گُلتن کشاناک رئیس مشترک اسبق شهرداری کلان شهر آمد، گُلسر یلدرم، آیسل توغلوک، صباحت تونجل رئیس مشترک اسبق د.ب.پ، نورحیات آلتون رئیس مشترک اسبق شهرداری درسیم و ادیبه شاهین در آنجا محبوس هستند، حمله کردند و کتب و قلم و نوشته‌ها و وسایل شخصی زندانیان را ضبط کرده بودند.

تونجل درخواست کرده است تا به امرالی منتقل شود

بر اساس اطلاعات بدست آمده در میان وسایل ضبط شده، بیانیه‌ی صباحت تونجل وجود داشته است که برای آغاز اعتصاب غذا آنرا نوشته بود. تونجل در این بیانیه درخواست کرده است که به زندان امرالی که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در آنجا محبوس است، منتقل شود.