سخنگوی انجمن آسایش اقلیم کوردستان بیانیه منتسب به این سازمان را تکذیب کرد

چند ساعت پس از بیانیه‌ منتسب به انجمن آسایش اقلیم کوردستان، سخنگوی این سازمان امنیتی با صدور اطلاعیه‌ای بی‌اطلاعی خود را از بیانیه امروز اعلام کرده است.

سخنگوی انجمن آسایش اقلیم کوردستان در اطلاعیه‌ای با مردود دانستن بیانیه‌ی امروز این سازمان خاطرنشان کرده است؛ "اعضای انجمن آسایش عضو ی.ن.ک این بیانیه و هر بیانیه مشابه دیگر این انجمن را رد نموده، آنرا جدی نمی‌گیرند و تأیید نمی‌کنند. زیرا از وقوع موارد طرح شده در بیانیه مذکور اطلاع ندارند. همچنین اجازه نمی‌دهند تحت نام انجمن بیانیه‌ای منتشر شود که قبل از انتشار با اعضای اصلی آن مشورت نشده باشد."

متن بیانیه به شرح زیر است:

اطلاعیه‌ای برای طیف‌های جامعه کوردستان

انجمن آسایش اقلیم کوردستان متشکل از پنج عضو اصلی است که شامل مشاور انجمن آسایش، رئیس انجمن آسایش اقلیم. رئیس سازمان زانیاری، رئیس سازمان پاراستن و رئیس اطلاعات پیشمرگه. از این پنج نفر سه نفر سهمیه اتحادیه میهنی کوردستان و تنها دو نفر عضو پارت دمکرات هستند.

اما پس از پرسش از هر سه عضو ارشد اتحادیه میهنی در این انجمن مشخص شد که مسئولان ی.ن.ک به هیچ عنوانی از عملیات ذکر شده در بیانیه روز ٢۶/ ١٠/ ٢٠٢٠ انجمن آسایش اقلیم اطلاعی ندارند. از اینرو اعضای انجمن آسایش عضو ی.ن.ک این بیانیه و هر بیانیه مشابه دیگر این انجمن را رد نموده، آنرا جدی نمی‌گیرند و تأیید نمی‌کنند. زیرا از وقوع موارد طرح شده در بیانیه مذکور اطلاع ندارند. همچنین اجازه نمی‌دهند تحت نام انجمن بیانیه‌ای منتشر شود که قبل از انتشار با اعضای اصلی آن مشورت نشده باشد.

سخنگوی انجمن آسایش اقلیم کوردستان

٢۶/ ١٠/ ٢٠٢٠"