تیم انتقام‌جوی ی‌پ‌س در باشاک‌شَهیر عملیاتی انجام داد

تیم انتقام‌جوی شهید چاوره گَلهات از ی‌پ‌س-زن اعلام کرد که خودروی یکی از اعضای نژادپرست م‌ه‌پ را در باشاک‌شَهیر استانبول به آتش کشیده‌اند.

در بیانیه تیم انتقام‌جوی شهید چاوره گلهات از ی‌پ‌س-زن، اعلام شد که در ۵ فوریه ۲۰۲۴، خودروی یک فاشیست م‌ه‌پ در منطقه باشاکشَهیر استانبول را به آتش کشیده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «ما به راهپیمایی بزرگ آزادی مردم درود می‌فرستیم و تا آزادی جسمانی رهبرمان، عملیات‌ها و اقدامات ما علیه حکومت فاشیست و طرفداران و جانشینان آن ادامه خواهد داشت.»