وکلا برای رفتن به امرالی درخواست دادند

وکلای دفتر حقوقی سده برای ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که به مدت 2 سال از وی بی‌خبر هستند، به دادستانی عمومی بورسا و اداره زندان امرالی مراجعه کردند.

رزان ساریجا، نوروز اویسال، مظلوم دینچ و فایق اوزگور ارول، وکلای دفتر حقوقی سده، برای ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، به دادستانی عمومی بورسا و اداره زندان امرالی مراجعه کردند.

وکلا برای دیدار با عمر خیری کانار، حامیلی یلدرم و ویسی آکتاش که در امرالی گروگان گرفته شده‌اند، هم به دادستانی و هم به ریاست زندان مراجعه کردند.

از 25 مارس 2021 تا به امروز هیچ اطلاعی در مورد وضعیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در دسترس نیست.