زندانی کردن ٩ جوان در استانبول به دلیل اشتراک‌گذاری مطالبی درباره جنگ کوبانی

۹ عضو حزب سوسیالیست ستمدیدگان، فدراسیون انجمن جوانان سوسیالیست و شورای زنان سوسیالیست بدلیل انتشار پستهایی در رسانه‌های مجازی درباره شهدای جنگ با داعش در کوبانی و در مخالفت با تبهکاران داعش، توسط پلیس ترکیه در استانبول زندانی شدند.

در چهارچوب تحقیقات دادستانی کل استانبول، در ١٢ مارس پلیس در شهرهای استانبول، آنکارا و آدانا به منازل اعضای حزب سوسیالیست ستمدیدگان، فدراسیون انجمن جوانان سوسیالیست و شورای زنان سوسیالیست یورش برد و در این اقدام ١١ نفر دستگیر شدند.

دستگیرشدگان به مدیریت امنی استانبول منتقل شدند و همان روز حکم سری بودن پرونده را صادر کردند.

این جوانان به دلیل انتشار پستهایی در رسانەهای مجازی درباره هر یک از صبحی نژاد آگرناسلی و ایوانا هوفمان که در جنگ با داعش در کوبانی شهید شده بودند و چندین رزمنده دیگر که در جنگ با داعش در روژآوا شهید شده بودند، متهم شدند.

این افراد هم به اتهام انتشار سخنان برفین آیرکان و همچنین به اتهام "عضویت در حزب مارکسیست-لنینیست- کمونیست (م.ل.ک.پ)" متهم شدند. اما متهمین علیه دستگیرشدنشان اعتراض کردند و از حق "سکوت" استفاده کردند.

پس از طی مراحل اداری و برای حاضر شدن در دادستانی کل، متهمان به دادگاه استانبول در چاغلایان منتقل شدند. روزنامەنگاران الیف بایبورت و بارش یلماز، پس از مراحل و روال اداری دادستانی کل، به دادگاه جزایی برده شده و به شرط تحت نظر دادگاه بودن، آزاد شدند. در همین دادگاه فرمان زندانی شدن برای ۹ نفر دیگر صادر شد. این ۹ نفر عبارتند از: آلَو اوزکیراز، بیرکان پولات، جان پاپیلا، دنیز باحچەجی، اوکان داناجی، اوزگه دوغان، صنم نور پکتاش، شوکران یارن تونجر و تانیا کارا.