جنگل‌های بدلیس به‌شیوه‌ای سیستماتیک سوزانده و غارت می‌شوند

حکومت آک‌پ-م‌ه‌پ برای اینکه "خیزان" را به یک پایگاه نظامی تبدیل کند؛ به‌شیوه‌ای سیستماتیک جنگل‌ها را غارت و نابود می‌کند.

در روستاهای منطقه خیزان در استان بدلیس پس از منع تردد در ما‌های جولای و اوت، روند قطع درختان ادامه دارد. طبق اطلاعات رسیده درختان را در شب قطع می‌کنند و روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ کامیون درخت قطع‌شده از آنجا خارج می‌شود.

بدلیس یکی از جاهایی است که نظامیان ترکیه عمدا درختانش را قطع می‌کنند. بدلیس و نواحی آن تا سالهای دهه ۱۹۹۰ مراتع و کوههایش مملوء از درخت بود اما حالا ۹۰ درصد درختانش سوخته یا قطع شده‌اند. دولت ترکیه که هرگز دست از ویران‌سازی طبیعت بدلیس برنداشته است؛ این روند را در دوره حاکمیت آک‌پ-م‌ه‌پ تشدید نموده است. ارتش ترکیه در بدلیس و نواحی آن، مابین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ تحت نام عملیات نظامی و امنیتی، صدها هکتار از درختان این استان را سوزانده است و این روند هنوز نیز ادامه دارد.

در استان بدلیس، نواحی سهی، خیزان، موتکی و تتوان مملوء از درختان و پوشش جنگلی‌اند. ارتش ترکیه سالیانه در این مناطق تحت نام "امنیت" جنگل‌ها را به‌آتش می‌کشد و ازبین می‌برد. به‌وبژه مناطق جنگلی اطراف پایگاهها و مقرات قدیمی هدف اصلی آنهاست. آنان پیش از هر عملیات نظامی جنگل‌ها را آتش می‌زنند.

در این اواخر همزمان با اعلام منطقه ممنوعه؛ در منطقه خیزان توسط نظامیان و مزدوران محلی و همکاران بومی دولت، درختان قطع می‌گردند. در دوم جولای در تعدادی از روستاها به‌ویژه روستاهای حرات، آکونوس، گوان، لانیلان، خوله‌پور، ککولان، سورح، پیرتاوان، کوران و اورح و چند آبادی دیگر، منع تردد اعلام شده بود. پس از آن منطقه "جنگلستان فیندیکلیک" در ۱۴ جولای به‌عنوان "منطقه فوق امنیتی" اعلام شد. در این زمان درختان فندق در روستای خوله‌پور با بولدزر از جا درآورده شده‌اند و هزاران اصله درخت تنومند را برای مصارف نظامی و ساخت پل و جاده ازبین برده‌اند.