امام جمعه راسک؛ در فاجعه تجاوز به دختران ایرانشهر جای مظلوم و ظالم عوض شده است

مولوی نقشبندی در بخشی از خطبه‌های خود به پیامکهای تهدید آمیزی از سوی یک فرد ناشناس اشاره کرده که با تهدید وی نوشته: برای تو همان بهتر است که به جهنم سابق در زندان به مدت ۴ سال برگردی.

امام جمعە راسک در خطبەهای نماز جمعە خود با اشارە بە بازداشت معترضان بە تجاوز گستردە بە دختران ایرانشهری گفتە متاسفانە در فاجعە ایرانشهر جای ظالم و مظلوم عوض شدە است. امام جمعه اهل سنت آزاد شهر هم به این موضوع اشاره کرده است

 

بە گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعە شهرستان راسک در خطبەهای نمار جمعە این شهر با اشارە بە  تجاوزهای صورت گرفتە در ایرانشهر گفته انتظار داشتند که در اسرع وقت متجاوزین به مجازات و سزای اعمال خویش برسند اما متاسفانه بجای متجاوزین افرادیکه برای دفاع از مظلومین بپا خواستند گرفتار شدند.

 

مولوی نقشبندی در بخشی از خطبەهای خود بە پیامکهای تهدید آمیزی از سوی یک فرد ناشناس اشارە کرده کە با تهدید وی نوشتە: برای تو همان بهتر است که به جهنم سابق در زندان به مدت ۴ سال برگردی.

 

امام جمعە راسک گفته اگر دفاع از بیگناهان و یا مادری سینه سوخته ای که فرزندش در لب مرز بخاطر بدست آوردن تکه نانی به گلوله بسته می شود جرم است پس بدانید که در کشور ایران بزرگترین مجرم او است.

 

مولوی عبدالغفار نقشبندی سال ۹۱ به مدت ۴ سال به همراه پدر و شماری از جوانان در زندان زاهدان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت بود که نهایتا تبرئه و آزاد شد.

 

مولوی محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزاد شهر هم در خطبەهای نماز جمعە این شهر گفته قوه قضائیه باید مسئله تجاوز بە دختران ایرانشهری را هرچه سریع تر به درستی بررسی و حل فصل نمایند.

 

او تأکید کرده اگر مسئولین قضایی و مسئولین طراز اول کشور این موضوع را حل نکنند خداوند آن را حل خواهد کرد و بدنامی برای همگان باقی خواهد ماند.

پیش از خطبەهای نماز جمعه، جمعی از فعالین مدنی و علمی بلوچ هم با امضای نامه ای خواستار آزادی معترضان به تجاوزهای گسترده در بلوچستان شده بودند که عبدالله بزرگزاده و مولوی ناصر ریگی از جمله آنها هستند.