تداوم فضای پلیسی و امنیتی در کلان‌شهرهای ایران

به دنبال اعتراضات چند روز در شهرهای صنعتی ایران، فضا همچنان امنیتی و پلیسی است.

به دنبال اعتراضات چند روز در شهرهای صنعتی ایران، فضا همچنان امنیتی و پلیسی است.

 

تصاویر به دست آمده از کلان شهرها نشان می دهد که نیروهای سرکوبگر ضد شورش در میادین اصلی همچنان مستقر هستند.

 

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود مردم به فراخوان‌ها برای تظاهرات پسخ نمی‌دهند اما اعلام نکرد که این همه نیروی سرکوبگر در خیابان‌ها چه می‌کنند.

 

منابع بومی می گویند نیروهای پلیس و بسیج با حضور گسترده در خیابان‌ها سعی در جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات دارند و از خشم مردم به شدت نگران هستند.