شکنجه تا سرحد مرگ ۷ تن در بازداشتگاه اطلاعات سپاه سراوان

دیروز چهارشنبه ۱۴ شهریور ۷ تن که حدود یک ماه پیش در ارتباط با انفجار بمب صوتی مقابل اطلاعات سراوان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند به بند یک زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند

دیروز چهارشنبه ۱۴ شهریور ۷ تن که حدود یک ماه پیش در ارتباط با انفجار بمب صوتی مقابل اطلاعات سراوان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند به بند یک زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند

 

این افراد که طلاب یک مدرسه‌ی دینی بوده‌اند از حدود یک ماه پیش در بازداشت اطلاعات سپاه بوده‌اند و به شدت شکنجه شده‌اند.

 

افراد مذکور که نامهای دو تن از آنها نجیب دهواری ۲۱ ساله اهل سراوان و عبدالشکور ستوده ۲۲ ساله اهل سراوان اعلام شده است در بازاشتگاه اطلاعات سپاه هر روز چند نوبت به شدت شکنجه شده‌اند به گونه‌ای که آثار شکنجه بر بدن آنها و زیر پاهایشان کاملا مشخص است و قادر به راه رفتن نمی‌باشند.

 

این ۷ تن هر روز و هر شب مورد شکنجه و شلاق و ضرب و شتم واقع ‌ند به گونه ای که مجبور به پذیرش اتهامات وارده شده اند.

 

شکنجه‌ی بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتی در سیستان و بلوچستان امری رایج وبا روشهای بسیار پیشرفته در جهت گرفتن اعترافات اجباری و قبول اتهامات وارده توسط زندانیان انجام می‌شود.

 

به گفته‌ی زندانیان یکی از نمونه‌های این شکنجه‌ها تخت معجزه نام دارد که در اطلاعات زاهدان است و متهم به این تخت بسته شده و با شلاق و سایر وسایل شکنجه آنقدر شکنجه می‌شود تا اتهام وارده را بپذیرد. گفته می‌شود شلاقهایی با درجه‌های مختلف برای درجه درد بیشتر یا کمتر و وسایل شکنجه‌ی گوناگون در تخت معجزه وجود دارد که افراد را با آن شکنجه می‌کنند.