عملیات یگان‌های انتقامی در گرامیداشت شهیدان زیلان، هلمت و قاسم انگین

آمار عملیاتهای ماه ژوئن برای بزرگداشت شهدا زیلان(زینب کناجی)، هلمت (دیار غریب) و قاسم انگین (اسماعیل نازلیکول) اعلام شد.

در مورد عملیات‌هایی که در ماه ژوئن توسط یگان‌های انتقامی مختلف انجام شده است، بیانیه‌ای مشترک منتشر شد و در آن تاکید شده است که با گرامیداشت رفیق زیلان، هلمت و قاسم که در راه آزادی کورد مبارزه کردند، یاد همه‌ی شهدا را گرامی می‌دارند.

بر اساس این بیانیه‌ی مشترک عملیاتها به شرح زیر میباشند:

"یگان انتقامی شهید سکینه جانسز"

در منطقه‌ی سور آمد در نزدیکی پارک انزلا به یک خودروی نظامی عقرب حمله شد. در این حمله دو سرباز دشمن مجروح شدند.

دوم ژوئن در منطقه‌ی آرتمتان شهر وان یک برجک مخابراتی و در منطقه‌ی توشپا هم یک خودروی فاشیستها به آتش کشیده شد.

"یگان انتقامی شهید هلمت و شهید آرین میرکان"

۲ ژوئن در منطقه‌ی گازی عثمان پاشا یک مارکت و خودروی ویژه‌ی این مارکت که متعلق به نوکران آ.ک.پ بود، به آتش کشیده شد.

۵ ژوئن در خیابان ملک احمد واقع در منطقه‌ی سور آمد علیه تبهکاران اشغالگر که در حال گذراندن دوره بودند، با بمب دستی عملیاتی انجام شد.

۵ ژوئن در محله‌ی زیا گوکالپ منطقه‌ی سور آمد یک خانه که محل داد و ستد مواد مخدر بود، هدف قرار گرفت. در این عملیات دو خودرو که برای تجارت مواد مخدر استفاده می‌شد، به آتش کشیده شد.

"یگانهای انتقامی شهید کاوه گارزان و شهید مُردَم ماکو"

۵ ژوئن یگانهایمان در تپه‌ی گردشگری منطقه‌ی توشپای شهر وان، علیه یک پلیس لباس شخصی که جوانان را به جاسوسی می‌گماشت، عملیاتی انجام شد. همان روز پس از عملیات، یگانهایمان در محله‌ی گازی توشپا، خودروی یک مزدور را سوزاندند.

۷ ژوئن در باکرکوی شهر استانبول ۸ خودروی طرفداران آ.ک.پ سوزانده شدند.

۸ ژوئن در کومپکاپی منطقه‌ی فاتیح استانبول یک خانه که در آن مواد مخدر فروخته می‌شد، به آتش کشیده و کاملا تخریب شد.

"یگان انتقامی شهید آرین میرکان و شهید هلمت"

۹ ژوئن در منطقه‌ی باشاک شهر استانبول علیه یک پروژه با عنوان" باچه‌ی ملت" که در حال تاسیس آن بودند، عملیاتی با بمب دستی انجام شد.

"یگان انتقامی عملیات شهید هلین موش"

۹ ژوئن در منطقه‌ی جیهان و ساریامی شهر آدانا، یک زمین به آتش کشیده و سوزانده شد.

"یگان انتقامی شهید ساواش آمد"

۱۰ ژوئن در نزدیکی درب اول فرودگاه نظامی در منطقه‌ی باغلار شهر آمد، علیه یک خودروی شخصی با مواد محترقه‌ی دستی عملیاتی انجام شد. پس از آنکه نیروهای پلیس محل را محاصره کردند، علیه نیروهای پلیس در کوچه‌ها با مواد محترقه‌ی دستی عملیات دیگری انجام شد.

"یگان انتقامی شهید باران درسیم"

علیه نیروهای پلیس در مقابل شهرداری کایاپنار با مواد محترقه‌ی دستی عملیاتی انجام شد.

۱۰ ژوئن یگانهای شهید سکینه جانسز مرکز پاسبان ینی‌شهر را سوزاندند.

"یگانهای انتقامی شهید سما کوچر"

۱۰ ژوئن در سیتی مارانگوز ینی‌دوغان آدانا ۲ خودروی و...فاشیستها سوخته و خاکستر شدند .

"یگانهای انتقامی شهید هلین مراد"

۱۱ ژوئن در منطقه ی منکش ادنه زمینهای نوکران رژیم فاشیست ترکیه به آتش کشیده شده و خاکستر شدند.

۱۳ ژوئن در منطقه‌ی ارنفوتلوی استانبول دو خودرو به آتش کشید شدند.

"یگانهای انتقامی شهید رزگار فارقین"

۱۴ ژوئن علیه خانه‌ی یک مزدور سرشناس «عبدالله آلتمیش» در محله‌ی گوندوغدوی ایپکیولو در شهر وان با مواد منفجره‌ی دستی عملیات انجام شد.

۱۶ ژوئن علیه یک خودرو «نادر آنتیکایا» عضو رهبری م.ه.پ در وان عملیات انجام شد و به آتش کشیده شد.

"یگان‌های انتقامی شهید هلمت و شهید آرین میرکان"

۱۹ ژوئن در منطقه‌ی سیلیفر استانبول یک خودروی باری و در منطقه‌ی ارنفوتلو ۳ خودرو به آتش کشیده شدند. در بازار رامی هم یک مغازه‌ی خوراکی دشمن به آتش کشیده شد.

۲۲ ژوئن در منطقه‌ی بسملی آمد دو کارگاه نوکران سوزانده شدند.

۲۰ ژوئن در منطقه‌ی بیکوز استانبول یک خودروی نوکران و فاشیستها سوزانده شد.

"یگان‌های انتقامی شهید علیشیر قونیه و شهید ساواش آمد"

۲۶ ژوئن در محله‌ی اسکندر پاشا در منطقه‌ی سور آمد علیه پلیس دولت اشغالگر ترکیه که در مرکز سلامت مستقر هستند و آنجا را به مقر خود تبدیل کرده‌اند با بمب و سلاح سبک عملیات انجام شد.

۲۶ ژوئن در میدان اینونو دری چیه در آمَد علیه پلیس و پاسبانهای دولتی که مرکز شهرداری سور را اشغال کرده‌اند با بمب و سلاح سبک عملیات انجام شد و یک پلیس و پاسبان زخمی شدند.

"یگانهای انتقامی شهید سکینه جانسز"

۲۵ ژوئن در منطقه‌ی فارقین آمد علیه دفتر قائمقام جدید در کنار مرکز امنیتی پلیس با مواد منفجره و مولوتف عملیات انجام شد. این مرکز خسارت دیده است اما از تعداد مجروحان خبری به دست نیامده است.

۲۶ ژوئن در مرکز فارقین در کوچه‌ی پشت دفتر شهرداری یک خودروی نظامی اشغالگران به آتش کشیده و خاکستر شد.

"یگانهای انتقامی شهید شرزان جودی"

۲۷ ژوئن در منطقه‌ی ریا آرموش وان یک خودروی گاز طبیعی آتش‌زده شد.

۲۹ ژوئن در مسیر فنریوا منطق‌ ی کادیکوی استانبول عملیاتی در مقابل یک کافه متعلق به فاشیستها انجام شد و سوزانده شد.