مخالفت دولت و کارفرمایان با افزایش نقدی مزد کارگران

در حالی که حداقل مزد کارگران در ایران به حدود ۱۰۰ دلار در ماه سقوط کرده است و کارگران ۷۰ درصد توانایی خرید خود را از دست داده‌اند دولت و نمایندگان کارفرمایان با افزایش نقدی دستمزد کارگران مخالفند

در حالی که حداقل مزد کارگران در ایران به حدود ۱۰۰ دلار در ماه سقوط کرده است و کارگران ۷۰ درصد توانایی خرید خود را از دست داده‌اند دولت و نمایندگان کارفرمایان با افزایش نقدی دستمزد کارگران مخالفند

 

کمیته‌ی مزد شورای عالی کار که از نمایندگان تشکلهای کارگری زرد تشکیل شده است افزایش ٨۰۰ هزار تومانی حداقل مزد کارگران را تصویب کرده است، این کمیته گفته است که ۷۰ درصد دستمزد کارگران فقط صرف تهیه‌ی خوراک می‌شود.

 

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکار معدن چادرملو گفته است: سبد معیشت کارگران بسیار کوچک شده و تقریبا چیزی از آن باقی نمانده است، مصرف لبنیات به زیر ۱۰ درصد رسیده است، مصرف میوه کاملا حذف شده و گوشت و پروتئین به ماهی یک یا دو بار کاهش یافته است.

 

در چنین شرایطی که قدرت خرید کارگران کمتر از یک سوم شده اما آن دستمزد حداقلی هم کامل و سر وقت پرداخت نمی‌شود، با این حال دولت و کارفرمایان با افزایش دستمزد نقدی کارگران مخالفند.

 

کارفرمایان معتقدند واحدهای تولیدی در چنین شرایط بد اقتصادی، افزایش قیمت ارز، کاهش مواد اولیه و... توانایی افزایش دستمزدها را ندارند و این دولت است که باید به تعهدات خود در زمینه ی مسکن، بهداشت و آموزش کارگران عمل کند اما دولت به هیچ کدام از این تعهدات عمل نکرده است.

 

از طرفی نیر دولت به بهانه‌ی ایجاد تورم و زیان رساندن به گروههای دیگر با افزایش نقدی دستمزد مخالفت می‌کند و معتقد هستند که بسته‌های حمایتی باید میان کارگران توزیع شود.