مرکز پژوهشهای مجلس ایران از رشد ۲۵ درصدی خط فقر در سال جاری خبر داد

​​​​​​​مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که خط فقر در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است

بنابر اعلام این مرکز در سال ۹۷ تعداد بیشتری از مردم ایران در زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند و خط فقر مطلق در تابستان ۹۷ نسبت به بهار همین سال جهش قابل توجهی داشته است.

 

در محاسبه‌ی خط فقر مطلق، این مرکز کشور ایران را به چهار خوشه‌ی شهری و ۵ خوشه‌ی روستایی تقسیم کرده است و برای هر خوشه خط فقر را محاسبه کرده است.

 

براساس این گزارش در خوشه نخست، شامل استان‌های مرکزی، اورمیه[آ.غربی]، سنه، بوشهر، هرمزگان، گیلان، اصفهان، همدان، زنجان، قزوین، مازندران، گلستان، لرستان، سمنان، خراسان شمالی، سیستان و‌ بلوچستان و شهرستان تبریز، شهرستان اصفهان و شهرستان اهواز خط فقر سرانه (برای هر نفر) و خانواده چهار نفره در تابستان ۹۷ به ترتیب معادل ۵۵۱ هزار تومان و یک میلیون و ۴۸۹ هزار تومان بوده است.

 

در خوشه دوم شامل استان‌های اردبیل، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، خراسان جنوبی، چهارمحال و‌ بختیاری و کهگیلویه و‌ بویراحمد، خط فقر سرانه و خانواده چهار نفره به ترتیب معادل ۴۹۳ هزار تومان و یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان در تابستان ۹۷ بوده است.

 

در خوشه سوم شامل استان‌های کرماشان، البرز، قم، تهران، شهرستان مشهد، شهرستان کرماشان، شهرستان کرج و شهرستان شیراز، خط فقر سرانه و خانواده چهار نفره به ترتیب معادل ۶۷۰ هزار تومان و یک میلیون ۸۱۰ هزار تومان است.

 

در خوشه چهارم (شهر تهران) خط فقر سرانه و خط فقر خانواده چهار نفره در تابستان ۹۷ به ترتیب یک میلیون و ۱۰ هزار تومان و دو میلیون و ۷۲۸ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در بهار ۹۷ خط فقر سرانه در تهران معادل ۹۰۷ هزار تومان و خط فقر خانواده چهار نفره نیز معادل دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بود.

 

این مرکز در گزارش خود از برخورد دولت انتقاد کرده و حمایت دولت از اقشار کم درآمد و افزایش حداقل دستمزدها را نادرست و غیرهدفمند دانسته است.

 

در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است چون خط فقر در نقاط مختلف پراکندگی متفاوتی دارد پس باید کمک به خوشه‌های مختلف و نقاط مختلف با هم متفاوت باشد.

 

همچنین افزایش حداقل دستمزد کارگران را نادرست دانسته و گفته است که افزایش حداقل دستمزد کارگران ممکن است سبب ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی شود و سبب شود واحدهای تولیدی بسیار تعطیل شوند و یا این واحدها مجبور به اخراج تعدادی از کارگران خود شوند.

 

افزایش شدید قیمتها، افزایش نرخ تورم، کم بودن دستمزدها و پرداخت نشدن همین دستمزد کم هم سبب شده تا شکاف بزرگی در درآمد و هزینه‌های خانوارها ایجاد شود. خانوارها برای پر کردن این شکاف مجبور شده‌اند تا هزینه‌های مربوط به آموزش، تفریح، مسافرت و غیره را حذف کنند. همچنین بسیار مجبور به کم کردن سبد غذایی خود و یا استفاده از مواد غذایی کم‌ارزش و بی‌کیفیت شده‌اند.