نرخ رشد اعتیاد در ایران سه برابر نرخ رشد جمعیت است

فساد سیستماتیک، نومیدی، فقر و سیاست‌های نهادینه شده تبعیض‌آمیز رژیم استعمارگر جمهوری اسلامی نرخ اعتیاد را در این کشور بسرعت افزایش داده است.

موسسه‌ی تحقیقات، رهیافتها و مطالعات بین‌المللی مواد مخدر (کادراس) اعلام کرد، نرخ رشد اعتیاد در ایران سه برابر نرخ رشد جمعیت است.

معاون اجتماعی این موسسه گفت، در ایران سالیانه رشد اعتیاد برابر ٨ درصد است و این در حالیست که نرخ رشد جمعیت حدود ۲ درصد می‌باشد. بر این اساس تعداد معتادان در ایران سالیانه بیش از ۳ درصد رشد دارد.

فرزانه سهرابی معاون اجتماعی موسسه‌ی کادراس روز جمعه ۶ تیر در این رابطه گفت:"در ایران بررسی روند مصرف انواع مواد از افزایش شیوع مصرف نشان دارد. بر اساس آمارها حدود سه میلیون نفر مصرف‌کننده مستمر مواد در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ درصد از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین ۵۰ درصد معتادان تریاک و شیره، ۱۲ درصد گل و ۹ درصد شیشه مصرف می‌کنند."

سهرابی همچنین در مورد روند رو به رشد اعتیاد در میان دانش‌آموزان گفت:" آمارها نشان می‌دهند بین ۵ تا ۷ میلیون نفر در کشور تجربه حداقل یک بار مصرف مواد را داشته‌اند. همچنین زنگ خطری میان دانش‌آموزان و نوجوانان وجود دارد که با توجه به افزایش مصرف مواد صنعتی و گروه آمفتامین‌ها که تبلیغات وسیعی مبنی بر اعتیادآور نبودن آنها می‌شود، تعداد مصرف‌کنندگان تفننی به ویژه میان نوجوانان و جوانان را در حال افزایش نشان می‌دهد."

بنابر آمار یکی از خبرگزاری‌های دولتی ایران یک میلیون و ۳۲۵ هزار معتاد در ایران شناسایی شده‌اند که ١٠ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند که ۳۳ درصد نسبت به گذشته افزایش یافته است.

کارشناسان در این رابطه می‌گویند که مشکلات شخصیتی، اضطراب، بیماری‌های جسمی، شکست تحصیلی، و تحت فشار بودن از سوی خانواده از جمله دلایل گرایش زنان و دختران جوان به مواد مخدر است. این کارشناسان البته نومیدی، فقر و فساد سیستماتیک و سیاست‌های نهادینه شده تبعیض‌آمیز نسبت به زنان را نادیده می‌گیرند.

همچنین مرگ زنان ایرانی بر اثر مصرف مواد مخدر نسبت به گذشته بیش از ٨ درصد افزایش یافته است.

علی رغم اینها کمبود مراکز ترک اعتیاد و درمانی در ایران بویژه برای زنان بسیار مشهود است و بسیاری از افراد بویژه برای ترک اعتیاد در مراکز دولتی باید در نوبت انتظار قرار بگیرند.