گسترش شدید بحران آب در ایران؛ ١٧ میلیون نفر در وضعیت قرمز قرار دارند

شهرهایی که با بیشترین بحران کم آبی مواجه هستند. بندرعباس، بوشهر، شیراز، کرمان، مشهد و تقریبا تمام شهرهای استانهای اصفهان و یزد و سیستان و بلوچستان است

به نقل از ایسنا ۳۴ میلیون نفر از جمعیت ایران با تنش آبی مواجه هستند که از این ۳۴ میلیون، ۱۷ میلیون در وضعیت قرمز قرار دارند.

 

بحران کم آبی در ایران به سرعت در حال گسترش است. شهرهایی که با بیشترین بحران کم آبی مواجه هستند. بندرعباس، بوشهر، شیراز، کرمان، مشهد و تقریبا تمام شهرهای استانهای اصفهان و یزد و سیستان و بلوچستان است.

 

۱۷.۱ درصد جمعیت ایران در محدوده ی تنش آبی زرد، ۱۱ درصد نارنجی و ۲۷.۹ درصد نیز در محدوده‌ی تنش آبی قرمز قرار دارند.

طی ۵۰ سال گذشته بارندگی در ایران از۲۵۰ میلیمتر به ۲۰۵ میلیمتر کاهش یافته است. همچنین سطح آبهای تجدید پذیر ایران از ۱۳۲ میلیارد متر مکعب به ۱۱۶ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

 

علاوه بر کاهش بارندگیها دمای هوا نیز طی ۱۵ سال گذشته در ایران ۱.۱ درجه سلسیوس افزایش یافته است.

در حال حاضر از ۶۰۹ دشت ایران ۳٨۱ دشت در محدوده ی قرمز قرار دارند و قابلیت برداشت آب را ندارند.

 

علاوه بر این در بسیاری از روستاها مردم حتی با کمبود آب شرب مواجه هستند و با تانکر به روستاها آب شرب منتقل می‌شود.

 

در برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان کشاورزی به کلی نابود شده و مردم با گرسنگی مواجه هستند.

 

طی سال جاری اعتراض به کم آبی و نبود آب شرب و یا دعوا بر سر حق آبه کشاورزی بارها به خشونت کشیده شده و درگیریهایی ایجاد کرده است.