یازده گروه از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گران شد

بانک مرکزی ایران از افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نسبت به هفته سوم مرداد خبر داد

بانک مرکزی ایران از افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نسبت بە هفتە سوم مرداد خبر داد

بە گزارش رسانەهای داخلی بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد: قیمت کالاهای ضروری مورد نیاز مردم در گروەهای  لبنیات، تخم مرغ، برنج، حبوبات، میوه، سبزی، گوشت قرمز، مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی نسبت به هفته سوم مردادماه افزایش یافتە است.

 

گفتنی است خروج یک جانبە ایالات متحدە امریکا از توافق برجام و بازگشت تحریمهای این کشور، موجب افت شدید ارزش پول ملی ایران در برابر دیگر ارزهای جهانی شدە، کە این امر باعث ایجاد تورم شدید در بخشهای مختلف شدە است.